Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenţei este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, ce asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii în limitele competenţei sale. Consiliul Concurenţei este succesorul de drept al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (2007-2012).

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon