Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Inspectoratul de Stat al Muncii RM

Inspectoratul de Stat al Muncii

este autoritate administrativă, subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care este abilitată cu dreptul să exercite controlul de stat asupra respectării actelor legislative si a altor acte normative in domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă.

http://ism.gov.md/

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon