Catalogul instituţiilor

Inspectoratul de Stat al Muncii

este autoritate administrativă, subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care este abilitată cu dreptul să exercite controlul de stat asupra respectării actelor legislative si a altor acte normative in domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă.

http://ism.gov.md/

19
09 2022
361

ISM: rezultatele controalelor planificate și inopinate

Pe parcursul lunilor ianuarie-august 2022, de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au fost efectuate 2095 controale de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă. În total au fost supuse verificărilor 1413 unități cu un număr de 99,4 mii salariaţi: 847 agenți economici din sectorul real, 554 – autorități din sectorul public și 12 – angajatori persoane fizice.
 
În domeniul raporturilor de muncă au fost controlate 514 unități, în domeniul securității și sănătății în muncă – 79, în domeniul migrației de muncă – 15, precum și 805 controale complexe. Din numărul total controale planificate au fost efectuate în cadrul a 951 unități (dintre care 437 – în sectorul public și 514 – în sectorul real) şi la 462 angajatori au fost efectuate controale inopinate
Detalii
20
07 2022
428

Controalele efectuate de ISM în semestrul I: 12165 încălcări şi abateri

În semestrul I al anului curent 201 angajatori au admis restanțe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de peste 73 mil. lei față de 9596 angajați. Conform datelor Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), în ianuarie-iunie 2022 inspectorii de muncă au efectuat 205 controale – 96 planificate și 109 inopinate – sub aspectul respectării reglementărilor cu privire la modul şi termenul de achitare a salariilor.
 
În perioada de raportare din partea angajatorilor au parvenit informații privind achitarea lucrătorilor a plaților restante în sumă de peste 1,83 mil. lei. Totodată, pentru admiterea restanțelor salariale au fost încheiate 10 procese-verbale cu privire la contravenție1 în temeiul art.57 alin.1
Detalii
07
07 2022
482

Și ISM va constata contravenții pentru munca nedeclarată

Controlul corectitudinii calculării şi virării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat se va efectua nu doar de către Serviciului Fiscal de Stat (SFS), dar și de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM), în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, prevede  proiectul modificărilor la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr.489/1999), elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și propus pentru consultări publice. Aplicarea noilor norme, în opinia autorilor, va acorda atribuții suplimentare ISM în contextul combaterii muncii nedeclarate.
 
Proiectul vine cu suplinirea art. 35 din Legea nr. 489/1999, care reglementează modul de colectare şi evidenţa CAS, cu două alienate, care stabilesc că, în cazul depistării muncii nedeclarate sau a achitării salariului sau a altor plăți fără
Detalii
21
06 2022
301

ISM: restanțele salariale sunt în creștere

În primele cinci luni ale anului curent Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a supus controlului 897 unități cu un număr de 73,6 mii salariaţi: 531 agenți economici din sectorul real, 361 autorități din sectorul public și 5 angajatori persoane fizice, fiind verificată respectarea actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă.
 
Conform datelor ISM, din numărul total de verificări 321 controale au fost efectuate în domeniul raporturilor de muncă, 61 – în domeniul securității și sănătății în muncă, 507 – complexe și 8 – în domeniul migrației de muncă. Totodată, 623 constituie controale planificate şi 274 – inopinate.


Detalii

26
05 2022
404

ISM a efectuat în patru luni 211 controale inopinate

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă au verificat în lunile ianuarie-aprilie curent  695 unități (cu un număr de 55,2 mii salariaţii), inclusiv 400 unități din sectorul real, 291 autorități – din sectorul public și 4 angajatori persoane fizice. Astfel, au fost efectuate 252 controale în domeniul raporturilor de muncă, 51 – securității și sănătății în muncă, 386 – complexe și 6 – în domeniul migrației de muncă.
 
Potrivit datelor ISM, din numărul total de verificări 484 constituie controale planificate (225 – în sectorul public și 259 – în sectorul real) şi 211 – inopinate (66 – în sectorul public și 145 – în sectorul real).
Detalii
20
04 2022
313

În trimestrul I ISM a înregistrat peste 5400 încălcări ale legislației muncii

Pe parcursul lunilor ianuarie-martie ale anului 2022 de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă au fost supuse controlului 502 unități cu un număr de 44,89 mii salariaţi, fiind efectuate 193 controale în domeniul raporturilor de muncă, 41 – securității și sănătății în muncă, 262 – complexe și 6 – în domeniul migrației de muncă.
 
Conform raportului ISM, din numărul total de controale efectuate în primele trei luni din anul curent, 344 au fost planificate, inclusiv 178 în sectorul public și 166 în sectorul real şi 158 – inopinate (53 în sectorul public și 105 – în sectorul real).
Detalii
16
03 2022
312

Restanțele salariale în ianuarie-februarie 2022 au depășit 58 mil. lei

Pe parcursul lunilor ianuarie-februarie ale anului 2022, inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 244 controale (dintre care 123 – în domeniul raporturilor de muncă, 33 – a securității și sănătății în muncă; 84 – complexe; 4 – în domeniul migrației de muncă) la unități cu un număr de circa 251,2 mii salariaţi.
 
Din numărul total de controale efectuate 158 au fost planificate (113 în sectorul public și 45 în sectorul real), iar 86 – inopinate (31 în sectorul public și 55 în sectorul real). Cu deplasarea inspectorilor în teren la agentul economic au fost efectuate 183 controale, iar 61 – din oficiu.


Detalii

17
02 2022
328

În ianuarie ISM a depistat 756 încălcări și abateri de la legislația muncii

Pe parcursul lunii ianuarie a anului 2022 inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat, sub aspectul respectării cerințelor legislației, 97 controale, dintre care 64 în domeniul raporturilor de muncă, 21 – a securității și sănătății în muncă, 11 – complexe și 1 – în domeniul migrației de muncă. Din numărul total de controale efectuate 56 au fost planificate (51 – în sectorul public și 5 – în sectorul real) şi 41 – inopinate (15 – în sectorul public și 26 – în sectorul real).
 
În rezultatul acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 756 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, inclusiv 500 – în domeniul raporturilor de muncă
Detalii
19
01 2022
308

Restanțe salariale admise de angajatori în anul 2021 constituie circa 42 mil. lei

Pe parcursul anului 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 2505 controale la unități cu un număr de 122,9 mii salariaţi, verificând respectarea actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă: 1640 – în domeniul raporturilor de muncă, 795 – a securității și sănătății în muncă și 70 – complexe.
 
Ca rezultat al acțiunilor de inspecție întreprinse pe parcursul anului 2021 au fost întocmite procese-verbale, în care au fost stabilite și consemnate 17957 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, dintre care 10434  în domeniul raporturilor de muncă și 7523 – în domeniul securității și sănătății în muncă.
Detalii
29
12 2021
262

ISM propune angajatorilor o colaborare eficientă

Inspectoratul de Stat al Muncii a lansat un apel de colaborare cu angajatorii în vederea sporirii calității acțiunilor de control de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, solicitând propuneri și sugestii de perfecționare a prevederilor actelor normative din domeniu pentru asigurarea respectării uniforme și coerente a legislației din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, precum și pentru eficientizarea activității de inspecție.
 
Autoritatea reafirmă receptivitatea la propunerile de îmbunătățire a activității inspectorilor de muncă și de solicitare a ajutorului consultativ și metodologic pentru perceperea corectă a prevederilor cadrului legal,
Detalii