Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Locul livrării serviciilor

 

Locul livrării serviciilor


Articolul 111. Locul livrării serviciilor
(1) Locul livrării serviciilor se consideră:
a) locul aflării bunurilor imobile – dacă serviciile sînt legate nemijlocit de aceste bunuri;
b) calea pe care se efectuează transportul, luîndu-se în considerare distanţa parcursă – la prestarea serviciilor de transport;
c) locul prestării efective a serviciilor:
— legate de bunurile mobile tangibile;
— prestate în domeniul culturii, artei, ştiinţei, învăţămîntului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate;
— legate de activităţi auxiliare de transport, aşa ca încărcarea, descărcarea, strămutarea;…

 

 

 

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997

 

 

 

www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A111

 

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon