News

Contabilitatea mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală

Agențiile de dezvoltare regională și entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală vor ține evidența contabilă a mijloacelor provenite din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (Fond), conform Standardelor Naționale de Contabilitate.

 

Guvernul urmează să aprobe un șir de modificări și completări la Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin HG nr. 152/2002, scopul cărora este de a aduce mai multă claritate în partea ce ține de evidența și controlul utilizării resurselor financiare ale Fondului.

 

Astfel, conform proiectului, contabilitatea mijloacelor Fondului va fi asigurată de autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională care ține evidența mijloacelor acordate (finanțărilor) efectuate din mijloacele Fondului. La rândul său beneficiarul mijloacelor primite din Fond va ține contabilitatea volumelor de lucrări efectuate în cadrul proiectelor finanțate din mijloacele Fondului și a mijloacelor utilizate pentru implementarea acestor proiecte, a mijloacelor proprii utilizate sub formă de contribuție. Beneficiarii mijloacelor din Fond vor fi obligați să prezinte finanțatorului informațiile aferente mersului implementării proiectelor investiționale, în componența și în formatul stabilit de acesta.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, periodic, pe măsura finalizării finanțării programelor și proiectelor incluse în Documentul Unic de Program, mijloacele Fondului vor fi auditate de Curtea de Conturi. Rapoartele de audit urmează a fi prezentate autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională și Ministerului Finanțelor. Totodată, rapoartele de audit vor fi publicate pe paginile web oficiale ale instituțiilor responsabile.

 

O altă completare la Regulament prevede că în cazul implementării proiectelor cu suportul partenerilor de dezvoltare, corectitudinea utilizării mijloacelor utilizare pentru implementarea proiectelor va fi supusă auditului anual din partea donatorilor internaționali, inclusiv din partea instituțiilor specializate ale Uniunii Europene și a altor organizații care contribuie la formarea mijloacelor Fondului.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

723 views

The date of publishing:

21 April /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Audit | finanţare externa | dezvoltare regionala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon