News

Evoluția pieței depozitelor și creditelor în luna mai

Volumul depozitelor noi atrase la termen pe parcursul lunii mai anul curent au constituit 3,12 mld. lei, majorându-se cu 19,3% față de indicatorul înregistrat în luna aprilie 2023. Depozitele atrase în moneda națională au înregistrat o pondere majoră de 64,2% și au constituit 2 mld. lei, în creștere cu 30,1% față de luna precedentă.

 

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), rata medie nominală la depozitele noi atrase în moneda națională s-a diminuat cu 0,62 p.p. comparativ cu luna precedentă și a constituit 7,64%. Totodată, rata medie nominală la depozitele în valută s-a majorat cu 0,03 p.p, constituind 2,16%.

 

În perioada de raportare, cea mai mare pondere, din perspectiva termenelor de plasare, a revenit depozitelor cu termene de la 6 până la 12 luni, reprezentând o pondere de 38,5% din totalul depozitelor la termen. Depozitele persoanelor fizice, atrase la aceste termene, au constituit 29,5% din totalul depozitelor.

 

Depozitele persoanelor fizice au constituit în luna de referință 2,31 mld. lei, în creștere cu 27,5% comparativ cu luna precedentă. Rata medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele fizice, comparativ cu luna precedentă, s-a micșorat cu 0,57 p.p. până la nivelul de 8,28%. În același timp, rata medie la depozitele atrase în valută s-a majorat cu 0,01 p.p. și a constituit 2,5%.

 

BNM comunică că în mai 2023, comparativ cu luna precedentă, depozitele în moneda națională ale persoanelor juridice s-au majorat cu 34,1%, iar depozitele în valută s-au diminuat cu 23,6%, respectiv. Depozitele în moneda națională ale persoanelor juridice au constituit 502,9 mil. lei, iar cele în valută – 304,8 mil. lei. Rata medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele juridice, comparativ cu luna precedentă, s-a micșorat cu 0,79 p.p. până la nivelul de 5,77%. În același timp, rata medie la depozitele atrase în valută s-a micșorat cu 0,28 p.p. și a constituit 1,24%.

 

În luna mai 2023, demonstrează datele regulatorului, creditele noi acordate au constituit 4 085,6 mil. lei, în creștere cu 10,7% față de luna aprilie 2023. Partea majoră (circa 67%) reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 2,7 mld. lei, în creștere cu 9,3% față de luna precedentă.

 

În perioada de referință, cele mai solicitate au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani, cu o pondere de 58,9% în totalul creditelor acordate. Volumul acestor credite acordate persoanelor juridice a constituit 38,7% din totalul creditelor. Partea majoră sau 62,9% a creditelor noi acordate a fost contractată de către societățile comerciale nefinanciare.

 

Rata medie nominală la creditele noi acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0,28 p.p. comparativ cu luna precedentă și a constituit 13,36%, rata medie la cele în valută s-a majorat cu 0,04 p.p., constituind 6,02%.

 

Persoanele fizice în luna mai 2023 au contractat credite în volum de 1,14 mld. lei, în creștere cu 40,2% comparativ cu luna precedentă, partea majoră -78,1%, fiind acordată pentru consum. Majoritatea acestor credite sau 760,3 mil. lei au fost acordate în moneda națională pe termene de la 2 până la 5 ani.

 

Rata medie la creditele de consum acordate în moneda națională s-a diminuat cu 0,72 p.p. și a constituit 14,85%, iar rata medie la creditele acordate în moneda națională pentru procurarea imobilului a scăzut cu 0,45 p.p., constituind 11,58%.

 

Comparativ cu luna precedentă, persoanele juridice au solicitat în luna de referință mai puține credite în moneda națională – cu 5%. În același timp, volumul creditelor în valută (+12,9%) și al celor atașate la cursul valutei (+32,4%) a fost în creștere. Rata medie la creditele acordate persoanelor juridice în moneda națională s-a micșorat cu 0,17 p.p., până la nivelul de 12,67%. În același timp, rata medie la creditele acordate în valută s-a majorat cu 0,03 p.p. și a constituit 5,97%.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

335 views

The date of publishing:

27 June /2023 09:22

Domeniu:

Noutăți

Tags:

depozite bancare | credite bancare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon