Questions and answers

icon Entitatea desfăşoară activitate în zona economică liberă, prestînd servicii altor agenţi economici la fel rezidenţi ai zonei. Potrivit legislaţiei fiscale, pentru aceste livrări nu ne apar careva obligaţii T.V.A. Cum urmează de a fi documentate livrările noastre? Fiind plătitori ai T.V.A., vom documenta aceste livrări cu factură fiscală indicînd cota zero a T.V.A.?

Referindu-ne la documentarea livrărilor efectuate în cadrul zonei economice libere, vom menţiona că, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea menţionată, formularele tipizate cu regim special se utilizează în următoarele cazuri: înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare; prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financia...

author icon

Olga Golban

Monitorul fiscal FISC.md Nr.14 2013


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

4363 views

The date of publishing:

24 July /2013 10:13

Catalogul tematic

T.V.A. | Factura fiscală

Tags:

TVA | persoane juridice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon