Questions and answers

icon Urmează a fi deduse în scopuri fiscale cheltuielile aferente taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii achitate de către entitate în cazul neobținerii venitului în perioada fiscală respectivă?

Potrivit art. 30 al CF, nu se permite deducerea impozitului pe venit, instituit de titlul II, a penalităţilor şi a amenzilor aferente lui, precum şi a amenzilor şi penalităţilor aferente altor impozite, taxe şi plăţi obligatorii la buget, a amenzilor şi penalităţilor aplicate pentru încălcarea actelor normative. Astfel, potrivit articolului menţionat, restricţii la deduceri în scopuri fiscale sunt doar pentru impozitul pe venit, amenzi şi penalităţi aferente impozitului pe venit, cît şi pentru amenzile şi penalităţile aferente altor taxe şi plăţi obligatorii. ...

author icon

Parascovia Cebotarenco

author icon

Ina Vacarenco

Monitorul fiscal FISC.md Nr.20 2014


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

2597 views

The date of publishing:

10 July /2014 16:25

Catalogul tematic

Impozitul pe venit

Tags:

taxă | amendă | plăţi | penalități

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon