Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Societate pe acțiuni

Societatea pe acțiuni (S.A.) este una din formele de societate comercială cu o largă reglementare și implementare pe plan internațional. Aceasta este o societate de capitaluri, asociații răspund pentru pierderile societății doar în limita acțiunilor deținute.

Tags:

article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon