icon

Filtru de căutare în catalog

Societate pe acțiuni

Societatea pe acțiuni (S.A.) este una din formele de societate comercială cu o largă reglementare și implementare pe plan internațional. Aceasta este o societate de capitaluri, asociații răspund pentru pierderile societății doar în limita acțiunilor deținute.

Etichete:

article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon