Taxe locale

Termenul de achitare de către persoanele fizice-cetățeni a impozitului pe bunurile imobiliare existente și/sau dobândite până la 31 martie

 

În temeiul prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice proprietare a bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare.

 

Impozit pe bunurile imobiliare – impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare. În sensul aplicării impozitului în cauză, prin noțiunea de “bunuri imobiliare” se subînțelege terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor. De asemenea, obiect al impunerii se consideră și bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie.

 

Suma impozitului pe bunurile imobiliare se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriilor pentru fiecare obiect al impunerii, pornindu-se de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare, calculată conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective.

 

Cotele impunerii se stabilesc anual de către autoritățile reprezentative și deliberative a administrației publice locale (consiliile locale), ținând cont de art. 280 alin. (1) din Codul fiscal – pentru bunurile imobiliare evaluate în scopul impozitării și de anexele 1-2 din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal – pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării.

 

Termenul-limită de achitare a impozitului pentru bunurile imobiliare existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs este de cel târziu 30 iunie a anului curent. Avizele de plată corespunzătoare sunt remise subiecților impunerii până la data de 15 iunie a anului fiscal în curs de către SCITL din cadrul primăriilor în raza de administrare ale cărora se află bunurile imobiliare respective.

 

Dat fiind că în acest an ziua de 30 iunie este zi de odihnă, ținând cont de prevederile art. 129 pct. 8) din CF, menționăm că termenul-limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2024 se consideră data de 1 iulie 2024.

 

Subsecvent, atragem atenția că de plata impozitului pe bunurile imobiliare sunt scutite:

  • persoanele de vârstă pensionară;

- persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate;

- persoanele cu dizabilităţi din copilărie;

- persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl);

- persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate;

- familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei RM şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

- familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

- familiile care au copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;

- familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea.

 

Categoriile respective de persoane beneficiază de scutire de plata impozitului pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reşedinţa), în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administraţiei publice locale, precum şi pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sunt ocupate de locuinţe ce constituie domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reşedinţa), pentru loturile de pământ de pe lângă domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reşedinţa) (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pământ de pe lângă domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reşedinţa) şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan).

 

!!! În cazul în care dreptul la scutire de impozitul pe bunurile imobiliare apare sau se stinge pe parcursul anului fiscal, recalcularea impozitului se efectuează, începând cu luna din care persoana are sau nu are dreptul la această scutire.

 

Totodată, autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sunt în drept să acorde persoanelor fizice şi juridice scutiri sau amânări la plata impozitului pe anul fiscal respectiv, în caz de:

- calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil;

- atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor de construcţie;

- boală îndelungată sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin certificat medical sau, respectiv, prin certificat de deces.

 

author icon

Ana-Maria Marușevschi

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

345 views

The date of publishing:

18 June /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Impozitul pe bunurile imobiliare

Tags:

impozit pe bunuri imobile | persoana fizică | bunuri imobiliare | Cod fiscal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon