31
03 2016
909

Reformele în sectorul financiar-bancar au început, însă se desfășoară lent

Expert-Grup a monitorizat cele mai recente acțiuni din domeniul financiar-bancar și a constatat o activizare, atât a autorităților, cât și a comunității donatorilor, în direcția reformării sectorului. Cu toate acestea, procesul de reforme reale, cu impact, derulează foarte lent. Exercițiul de monitorizare a cuprins patru acțiuni majore: (1) Pachetul financiar-bancar, adoptat de Parlament la 25 februarie 2016; (2) Proiectul Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare, adoptată la 25 februarie 2016; (3) Desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de Guvernator al BNM, organizat pe parcursul lunilor februarie-martie, 2016; (4) Asistența tehnică în domeniul financiar-bancar. Pentru fiecare din aceste activități, autorii au venit cu obiecții și recomandări specifice. În același timp, experții consideră că măsurile întreprinse până în prezent nu sunt suficiente, nici pentru soluționarea crizei bancare, și nici pentru prevenirea crizelor similare pe viitor. În particular se atestă următoarele lacune:
  • Problema numirii tuturor organelor de conducere ale BNM și CNPF rămâne actuală;
  • O bună parte din băncile comerciale continuă să se confrunte cu o transparență și calitate scăzută a proprietarilor efectivi ai acestora, fapt ce se răsfrânge negativ asupra calității guvernanței corporative;
  • Cadrul de stabilitate financiară rămâne fragmentat: Comitetul Național de Stabilitate Financiară rămâne defunct, mandatul BNM în acest sens rămâne neclar, iar sistemul de prevenire a crizelor rămâne slab;
  • Rămân mai multe probleme instituționale care subminează independența BNM și CNPF;
  • Multe bănci rămân expuse față de entitățile din zonele „off-shore”
  • Cadrul de soluționare a crizelor bancare rămâne deficient, fapt ce îngreunează procedurile de lichidare a băncilor falimentate;
  • Sistemul de garantare a depozitelor bancare rămâne ineficient și nereformat.
Problemele respective necesită a fi abordate cu un program amplu de reforme în domeniul financiar-bancar, iar printre principalele măsuri se numără: întărirea independenței BNM, fortificarea monitorizării și supravegherii bancare, sporirea transparenței acționarilor din sistemul bancar și „de-offshorizarea” sectorului. Măsurile specifice privind redresarea sectorului bancar pot fi accesate în raportul recent lansat: „7 soluții pentru consolidarea sistemului bancar moldovenesc”. În contextul rezultatelor acestei monitorizări, Adrian Lupușor, director executiv al Expert-Grup și autorul analizei, a declarat: Am constatat o tendință binevenită în reformarea sectorului financiar-bancar care trebuie continuată. Deși susținem toate acțiunile inițiate de către autorități din ultima perioadă în vederea stabilizării și reformării sectorului financiar-bancar, considerăm necesară accelerarea eforturilor în această direcție, cu accent pe măsuri cu impact sistemic. Monitorul financiar

via | expert-grup.org

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.