Control fiscal

Încă o dată despre conformarea voluntară

Prioritatea de bază a Serviciului Fiscal de Stat este ca acțiunile de conformare voluntară întreprinse să contribuie la majorarea nivelului de respectare a legislației de către contribuabil, astfel încât intervenția forțată, acțiunile de control să fie reduse la minim.

În acest sens, reamintim despre Programul de conformare pentru anul 2023, document ce prevede politici de asistență şi sprijin pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de identificare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii. De asemenea, Programul stabilește procedura de monitorizare a contribuabililor cu aplicarea tratamentelor de conformare.

 

Cum are loc evaluarea comportamentului de conformare?

Conform Programului, riscurile de neconformare fiscală sunt stabilite în temeiul informațiilor/datelor deținute de SFS și/sau prezentate de către:

 • Contribuabili (declarațiile fiscale/dările de seamă);
 • Persoane terțe;
 • Subdiviziunile de deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat;
 • Serviciul Vamal;
 • Agenția Servicii Publice;
 • Instituțiile financiare;
 • Poliţia de Frontieră;
 • Companiile turistice, de asigurare;
 • Notarii şi alte persoane care desfășoară activitate notarială;
 • Birourile istoriilor de credit;
 • Societățile emitente de monedă electronică;
 • Societățile de plată;
 • Furnizorii de servicii poștale;
 • Executorii judecătorești.

Informațiile disponibile sunt examinate și contrapuse în scopul evaluării riscurilor de neconformare, fiind evaluate criteriile de risc întrunite de fiecare contribuabil și stabilite tratamente de conformare în funcție de nivelul riscurilor apreciat.

 

În dependență de aceasta se va stabili:

- Lista contribuabililor (contribuabilii care desfășoară activitate de întreprinzător mai mult de 2 perioade fiscale) din sectoarele economiei naționale, care sunt stabilite ca prioritare pentru anul 2023, care se vor supune monitorizării continue pe parcursul a cel puțin 12 luni, prin aplicarea măsurilor de conformare voluntară;

- Lista contribuabililor pentru a fi incluși în planurile de control aprobate lunar/trimestrial/anual;

- Lista contribuabililor pasibili a fi monitorizați prin prisma posturilor fiscale;

- Lista contribuabililor față de care urmează a fi aplicate măsuri de control operativ;

- Lista contribuabililor pentru a fi supuși controalelor fiscale axate pe obiective specifice (depistarea și sancționarea utilizării muncii ne(sub)declarate, fraudei TVA, transportului ilicit, alte obiective specifice).

 

Din analiza comportamentului contribuabililor motivele neconformării, pot fi următoarele:

- Nefamiliarizarea cu legislația în vigoare;

- Nivelul scăzut al educației fiscale;

- Lipsa unei concurențe loiale;

- Mediul social;

- Evaziunea fiscală în scopul îmbogățirii personale.

 

Vă recomandăm să consultați și următoarele material la subiectul conformare voluntară:

Registrul riscurilor de neconformare fiscală pe anul 2023

Programul de conformare a contribuabililor 2023: vizita fiscală

Conformarea 2023: sectoarele prioritate pentru monitorizare

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

864 vizualizări

Data publicării:

21 August /2023 11:19

Domeniu:

Programul de conformare benevolă a contribuabililor

Etichete:

conformare fiscală | conformare benevolă

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon