09
02 2015
1578

Deficitul bugetului consolidat al Moldovei a constituit 1,8% din PIB

În anul 2014, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 42455,8 milioane de lei, cu 503,9 milioane de lei mai puțin sau la nivelul de 98,8 la sută față de sarcinile anuale stabilite, relatează NOI.md cu referire la Ministerul Finanțelor. Comparativ cu anul 2013, încasările au înregistrat o creştere de 5556,3 milioane de lei sau cu 15,1 la sută. Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au constituit 35639,3 milioane de lei, iar încasările nefiscale – 1347,4 milioane de lei. Sarcinile stabilite pe perioada dată au fost îndeplinite la nivelul de 99,0 la sută şi 101,0 la sută, respectiv. În comparație cu anul 2013, veniturile fiscale s-au majorat cu 3466,1 mil. lei, iar încasările nefiscale s-au micșorat cu 4,4 mil. lei. Veniturile administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie 55,9 la sută din suma totală a veniturilor bugetului public naţional și 36,3 la sută revine veniturilor administrate de către Serviciul Vamal. Sarcina anuală de colectare a veniturilor a fost realizată de către organele fiscale la nivelul de 100,5 la sută (cu 122,3 mil. lei mai mult față de suma preconizată) și de organele vamale – la nivelul de 97,7 la sută (cu 361,5 mil. lei mai puțin față de prevederile anuale). Totodată, comparativ cu anul 2013, încasările veniturilor administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat au crescut cu 3150,0 mil. lei sau cu 15,3 la sută, iar veniturile administrate de organele Serviciului Vamal – cu 819,0 mil. lei sau cu 5,6 la sută. Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice au fost acumulate în sumă de 930,4 mil. lei, cu 37,4 mil. lei mai puțin sau la nivel de 96,1 la sută faţă de sarcinile anuale stabilite. Veniturile fondurilor speciale au constituit 404,6 mil. lei, cu 48,5 mil. lei mai puțin sau la nivel de 89,3 la sută faţă de prevederile anuale. Comparativ cu anul 2013, veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice s-au majorat cu 36,8 mil. lei, iar veniturile fondurilor speciale – cu 7,5 mil. lei. Pentru susţinerea bugetului şi pentru finanţarea proiectelor finanțate din surse externe din partea donatorilor externi şi investitorilor autohtoni au fost debursate granturi în sumă de 4134,1 mil. lei, dintre care: granturi interne – 87,4 mil. lei şi granturi externe – 4046,7 mil. lei. Partea de cheltuieli a bugetului public naţional s-a executat în sumă de 44402,5 mil. lei, cu 2828,1 mil. lei mai puțin sau la nivel de 94,0 la sută faţă de prevederile anuale. În comparație cu anul precedent, cheltuielile bugetului public naţional sînt în creştere cu 5751,2 mil. lei sau cu 14,9 la sută. Executarea bugetului public naţional în anul 2014 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1946,7 mil. lei, ceea ce constituie 1,8 % din PIB.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.