15
06 2015
931

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 5 luni ale anului 2015

În perioada de 5 luni ale anului 2015, totalul veniturilor realizate a însumat 5772,8 mil. lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 100,0% a planului stabilit în sumă de 5774,8 mil lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 3518,5 mil lei, ce reprezintă un grad de realizare a planului la nivel de 100,7%. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2014, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în 5 luni ale anului 2015 a înregistrat o creştere cu 395,7 mil lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2252,1 mil lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, din care:
  • 884,6 mil lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 510,6 mil lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale.
  • 849,0 mil lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 2,2 mil lei. În perioada de 5 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 5536,4 mil lei, ce reprezintă un grad de realizare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 98,8%. Cheltuielile în 5 luni ale anului curent faţă de cheltuielile din perioada analizată a anului precedent au fost mai mari cu 730,3 mil lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În perioada de 5 luni ale anului 2015, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 236,4 mil lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iunie 2015 a constituit 324,6 mil lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.