29
01 2015
1061

Numărul persoanelor care au apelat la ajutorul ANRCETI a crescut cu circa 32 la sută, în anul 2014

Numărul persoanelor fizice şi juridice care au apelat în anul 2014 la ajutorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a crescut, față de anul 2013, cu 31,9% și a depăşit cifra de 780, arată un raport privind adresările şi petiţiile parvenite anul trecut la ANRCETI. Această evoluție se datorează, în temei, creșterii semnificative a numărului de adresări ale cetățenilor la ANRCETI prin intermediul liniei telefonice gratuite pentru informare – 080080080. Numărul persoanelor care au apelat la ajutorul ANRCETI prin telefonul 080080080 a sporit cu mai bine de 220%: de la 8, în anul 2013, la 191, în anul 2014. Această creștere a fost cauzată, în mare parte, de campania de informare a ANRCETI ”Cunoaște-ți drepturile de consumator al serviciilor de comunicații electronice”, în urma căreia cetățenii au aflat mai multe informații utile despre ANRCETI. În majoritatea cazurilor, apelanții au solicitat ajutor în clarificarea cauzelor unor disfuncționalități în furnizarea serviciilor, a modului de facturare a consumului de servicii și a cauzelor majorării unor tarife la serviciile de comunicații electronice. Specialiştii ANRCETI au dat solicitanţilor explicaţii, dar şi recomandări cu privire la modul de rezolvare a problemelor cu care s-au confruntat aceştia, le-au oferit informaţii utile şi sfaturi pentru o mai bună înţelegere a serviciilor şi ofertelor de pe piaţă. Conform raportului, în anul 2014 specialiștii ANRCETI au mai răspuns la 207 de solicitări de acces la informaţie, 214 cereri de expertizare tehnică, juridică şi economică, 162 de petiţii şi 10 adresări înaintate în cadrul audienţelor. Cu referință la petiții, autorii raportului precizează că 128 – au parvenit de la consumatori şi 34 – de la furnizorii serviciilor de comunicații electronice. Analiza aspectelor reclamate în petiţii arată o sporire, față de anul 2013, a numărului petițiilor ce conțin pretenţii faţă de facturarea serviciilor și veridicitatea datelor înscrise în facturi (45 petiţii) și de majorarea tarifelor la unele servicii (11 petiţii). În același timp, a fost înregistrată o diminuare a numărului de petiții privind acțiunile abuzive din partea unor furnizori în procesul de portare a numerelor telefonice (6 petiţii), deconectarea ilegală de la rețea (11 petiţii), calitatea serviciilor de telefonie și de acces la Internet (20 petiţii). Cele mai multe petiții au parvenit la ANRCETI de la consumatorii deserviţi de cei mai mari furnizori de comunicaţii electronice – SA „Moldtelecom” (65 petiţii), SA „Orange Moldova” (19 petiţii), SA „Moldcell” (14 petiţii), ÎM „Sun Communications” SRL (11 petiţii). În urma examinării petițiilor, specialiștii ANRCETI au constatat că din cele 162 petiţii 36 – sunt fondate, iar faptele expuse în 76 de petiţii nu s-au adeverit, acestea fiind calificate drept neîntemeiate. Semnatarii a 18 petiţii au primit explicaţiile de rigoare, patru petiţii au fost remise după competenţă, una – retrasă de petiționar, șapte – se află în curs de examinare, iar 20 de petiţii au fost respinse pe motivul necorespunderii acestora cu cerinţele legislaţiei în vigoare. În raport se mai arată că majoritatea petiţiilor întemeiate au fost rezolvate în favoarea consumatorilor, iar în restul cazurilor ANRCETI a propus reclamanţilor soluţii de alternativă pentru remedierea problemelor semnalate. Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI examinează petiţiile persoanelor fizice şi juridice în limitele competenţei sale. În cazul în care reclamantul nu a primit, în termenele stabilite de lege, răspuns la petiţia sa adresată furnizorului serviciilor de comunicaţii electronice sau dacă nu-i satisfăcut de măsurile întreprinse de acesta, el este în drept să se adreseze la ANRCETI sau în instanţa de judecată.

via | anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.