01
04 2015
1540

Succesele comune ale plătitorilor de contribuţii şi a CNAS

Totalizînd rezultatele prezentării Declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma BASS) şi Declaraţiilor persoanelor asigurate (în continuare – declaraţia forma REV-5) prin metoda automatizată de raportare electronică în cadrul SIA „e-Reporting”, www.raportare.md, pentru lunile ianuarie şi februarie curent comunicăm următoarele. La situaţia actuală în cadrul SIA „e-Reporting” sînt autorizaţi 20 268 utilizatori pentru prezentarea declaraţiilor a 38 136 plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Pentru luna ianuarie, curent, s-a prezentat electronic declaraţia forma BASS cu aplicarea semnăturii electronice de către 11 224 plătitori de contribuţii şi declaraţia forma REV-5 - de 24 489 plătitori de contribuţii dintre care 9 773 cu aplicarea semnăturii electronice. Pentru luna februarie, curent, s-a prezentat declaraţia forma BASS cu aplicarea semnăturii electronice de către 13 651 plătitori de contribuţii şi declaraţia forma REV-5 - de 25 614 plătitori de contribuţii dintre care 11 735 cu aplicarea semnăturii electronice. Prezentarea declaraţiilor prin metoda automatizată de raportare electronică în afară de avantajele - disponibilitate 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, oferă utilizatorilor posibilitatea de a verifica şi/sau prezenta declaraţiile cu aplicarea semnăturii electronice aflîndu-se în vacanţă, în deplasare de serviciu, în ospeţie, la studii în orice colţ al lumii. În acest context, în perioada de raportare menţionată serviciul de raportare electronică a fost accesat din 65 de ţări. Printre ţările cu un număr mai mare de accesări sunt România, Germania, Statele Unite ale Americei, Norvegia, Rusia, Ucraina, Marea Britanie, Indonezia, Italia, Canada. Casa Naţională de Asigurări Sociale salută faptul că plătitorii de contribuţii la BASS au ales modalitatea de prezentare a declaraţiilor prin Internet şi propune tuturor plătitorilor să utilizeze tehnologiile informaţionale în interacţiunea cu subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi, respectiv, să beneficieze de avantajele oferite de serviciul de depunere a declaraţiilor prin Internet.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.