10
12 2014
1829

CP L.01.10:2014 „Instrucţiuni privind normarea consumului de resurse materiale în construcţii”

Prezentele instrucţiuni privind elaborarea şi aplicarea normelor consumului de resurse materiale în construcţii, definesc scopurile de bază, principiile, structura generală a sistemului normelor de consum al resurselor materialelor, cerinţele faţă de tipurile de norme şi domeniile de aplicare a acestora. Instrucţiunile determină de asemenea, componenţa, regulile şi metodele fundamentale de determinare şi aplicare a normelor pierderilor dificil eliminabile şi deşeurile de materii prime, materiale, articole şi construcţii în procesul de producţie a acestora, execuţie a lucrărilor şi prestare a serviciilor în construcţii. Sistemul normelor consumului de materiale este menit să soluţioneze sarcinile apărute în procesul de construcţii, cu scopul de a asigura:
  • corespunderea materialelor şi elementelor de construcţii, prefabricatelor şi articolelor după destinaţie, inofensivitate în procesul de producere şi exploatare cu diferite condiţii de îndeplinire a exigenţelor economice şi tehnice generale;
  • elaborarea şi implementarea normelor de consum de materiale, care permit printr-o tehnologie optimă de a obţine o producţie de o calite stabilită cu cheltuieli minime;
  • controlul în cazul utilizării investiţiilor publice şi de altă natură în construcţii;
  • examinarea litigiilor între beneficiari şi antreprenori în judecătoriile de arbitraj şi alte instanţe;
  • o metodologie şi metode unice de elaborare şi aplicare a normelor de consum de materiale.
Sistemul normelor consumului de materiale în construcţii este bazat pe principiile performanţei, argumentării tehnico - ştiinţifice şi concordanţei cu sistemul naţional de standardizare şi al organizaţiilor internaţionale de standardizare.

Data limită pentru comentarii: 31.12.2014

Fişiere Nota pentru ancheta publica consum materiale Persoane responsabile Larisa Dulțeva tel: 0 22 204-585 e-mail: larisa.dulteva@mdrc.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.