12
12 2014
1755

CP L.01.13-2014 Îndrumar metodic privind monitorizarea şi calcularea prețurilor medii la materiale pentru construcții

Prezentul document normativ este urmarea necesităţi de cunoaştere a preţurilor reale la materialele de construcţii, care constituie cea mai mare parte dîn costul construcţiei obiectelor. Această problemă se rezolvă prin formarea bazei electronice a preţurilor curente la resursele materiale de construcţii şi, ulterior, prin elaborarea şi editarea periodică a cataloagelor cu conţinutinformaţional respectiv, ce ar lega domeniul de proiectare cu piaţa materialelor. “Catalogul de preţuri medii pentru materiale de construcţii” este utilizat în politicаde investiţii în construcţii orientată spre majorarea eficienţei alocaţiilor bugetare de statşi serveşte drept sursă informativă la:
  • determinarea costului estimat al investiţiilor, formarea preţurilor contractuale pentru produsele de construcţie;
  • examinarea documentaţiei de deviz sau a proceselor-verbale de primire a lucrărilor de către investitor;
  • expertizarea documentaţiei de proiect;
  • efectuarea inspecţiilor de către diferite organisme abilitate cu executarea controlului de stat în timpul şi după încheierea procesului de construcţii;
  • determinarea de către beneficiar a posibilităţilor sale financiare pentru utilizarea investiţiilor în construcţii şi a întocmirii planului investiţiilor capitale pentru bugetul de stat;
  • determinarea de cătreexecutor a preţului, pentru care consideră oportun să se angajeze în execuţia lucrărilor de construcţii.
De exactitatea informaţiei privind preţurile curente la materialele de construcţii, în mare măsură depinde corectitudinea formării costului construcţiei obiectului în întregime. Prezentul Cod stabileşte metodologia de monitorizare şi de calcul al preţurilor medii la materialele pentru construcţii utilizate la determinarea valorii de deviz a construcţiei şi întocmirea documentaţiei de deviz în baza normelor de cheltuieli ale resurselor în expresie naturală la preţurile din data elaborării documentaţiei de deviz. Codul se aplică obligatoriu de către organizaţiile şi persoanele fizice autorizate, care practică elaborarea documentaţiei de deviz pentru construcţia obiectelor finanţate integral sau parţial din bugetul public naţional, împrumuturile guvernamentale străine şi împrumuturile străine garantate de Guvernul Republicii Moldova, pentru determinarea cheltuielilor efectuate din contul fondului rutier, a mijloacelor bugetului preconizate pentru reparaţii capitale şi curente, precum şi pentru construcţia caselor de locuit cu sprijin din partea statului. Pentru organizaţiile şi persoanele fizice, care întocmesc documentaţia de deviz pentru construcţia obiectelor finanţate din fonduri proprii ale întreprinderilor, prezentul document normativ poartă caracter de recomandare.

Data limită pentru comentarii: 12.01.2015

Fişiere Nota documente Persoane responsabile Larisa Dulițeva tel: 0 22 204-585 e-mail: larisa.dulteva@mdrc.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.