15
09 2015
1024

Mai multă transparență în desfășurarea privatizării bunurilor proprietate publică

Modalitatea de privatizare a bunurilor proprietate publică va fi stabilită în funcție de necesitățile atragerii investițiilor capitale, a păstrării profilului de activitate a obiectului privatizării, îmbunătățirii activității lui și se va efectua în conformitate cu un regulament aprobat de Guvern. Proiectul legii privind o completare în acest sens la articolul 24 al Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice este expus pentru consultări publice. Completarea respectivă prezumă elaborarea de către Guvern a unui Regulament pentru stabilirea modalității de privatizare a bunurilor proprietate publică și a fost propusă de Ministerul Economiei la sugestia Centrului Național Anticorupție. Guvernul a elaborat și sunt în vigoare regulamentele ”Cu privire la vînzarea acțiunilor proprietate publică la Bursa de Valori”, ”Cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice” și ”Cu privire la licitațiile cu strigare și cu reducere”, precum și alte acte normative adecvate modalităților de privatizare. Calitatea de vînzător a proprietății publice, potrivit legislației în vigoare, revine Agenţiei Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei sau a autorității administraţiei publice locale. În decizia de privatizare a vînzătorului, urmează să fie indicată denumirea (componenţa) bunului expus la privatizare, alte date ce individualizează bunul, precum și preţul iniţial de vînzare, în afara cazului de privatizare fără anunţul preţului. În baza deciziei de expunere a bunului la privatizare se întocmeşte comunicatul informativ, care trebuie să conţină informaţii despre bunul supus privatizării corespunzător modalităţii de privatizare și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, după caz, în presa locală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.