15
02 2016
994

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public.

Proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public este elaborat întru realizarea prevederilor art. 28 şi art.29, litera b) şi litera c), din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial, 2010, nr.231-234, art.730).

Elaborarea acestui proiect prezintă o necesitate imperativă pentru dezvoltarea în continuare a funcţiei de audit intern în sectorul public şi are menirea să asigure conformitatea activităţii unităţilor de audit intern (în continuare, UAI) cu cadrul de reglementare, precum şi să sporească eficienţa şi eficacitatea activităţii de audit intern.

Data limită pentru comentarii: 11.03.2016Fişiere
Proiect Regulament

Fişiere suplimentare
Nota informativa

Persoane responsabile
Jucov Aurel,
tel. 022 26 27 93,
email — aurel.jucov@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.