09
10 2014
2052

Procedura de restituire a drepturilor de import sau export plătite în plus: clară și transparentă

Drepturile de import sau export, plătite în plus vor fi restituite – guvernul a aprobat Regulamentul, care prevede mecanismul de restituire, acțiunile întreprinse atît de plătitorul vamal, adică agentul economic, cît și de Serviciul Vamal. Astfel, pentru restituirea drepturilor de import sau export plătite în plus, plătitorul vamal va depune cerere la aparatul central al Serviciului Vamal. În cerere va fi indicată denumirea și adresa plătitorului vamal, codul vamal, cuantumul sumei, ce urmează a fi restituite. În cazul în care plătitorul vamal are datorii la bugetul public național, drepturile de import sau export plătite în plus, constatate în fișa personală de evidență, vor fi îndreptate la stingerea datoriilor existente. Dacă agentul economic nu are datorii față de bugetul public național, la solicitarea acestuia restituirea drepturilor de import sau export, plătite în plus se efectuează în contul datoriilor, pe care le are față de de creditorii săi. Restituirea drepturilor de import sau export se poate face și în contul viitoarelor obligații față de bugetul public național, datoriilor creditorilor săi față de bugetul public național sau transferate la contul bancar a plătitorului vamal. Serviciul Vamal întocmește ordinele de restituire a sumelor plătite în plus, care se transmit mai apoi Trezoreriei de Stat pentru executare efectivă. Astfel, implementarea Regulamentului va asigura aplicarea transparentă și uniformă a mecanismului de restituire a drepturilor de import sau export.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.