04
08 2015
1348

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 Proiectul hotărârii în cauză s-a elaborat în temeiul art.126, alin.(32) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149 din 20 iulie 2000, şi pct.21 al Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.146 din 26 februarie 2014. Proiectul dat prevede completarea Listei agenţilor economici care au dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014. Agenţii economici incluşi în prezentul proiect au fost selectaţi de către Comisia interdepartamentală instituită prin Ordinul Ministerului Economiei nr.31 din 12.03.2014 din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Serviciului Vamal, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Camerei de Comerţ si Industrie. Comisia își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului în cauză. Potrivit Proceselor verbal nr.7 din 28 mai 2015 şi nr.8 din 03 iulie 2015 ale şedinţei Comisiei nominalizate au prezentat documentele în conformitate cu pct.15 al Regulamentului sus nominalizat şi întruneşte în totalitate condiţiile expuse în pct. 14 al acestuia (este producător de mărfuri destinate exportului şi dispune de capacităţi de producţie necesare fabricării acestora, ciclul de producere a mărfurilor nu depăşeşte 180 de zile şi nu are datorii faţă de bugetul public naţional). Prin urmare, în conformitate cu pct. 19 al Regulamentului menţionat, pentru ca agentul economic selectat de Comisia sus numită să beneficieze de prelungirea termenului de plată a TVA şi taxei vamale cu 180 de zile, a apărut necesitatea de a completa Lista agenţilor economici aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014 cu companiile selectate. Proiectul și Nota informativă aici.


via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.