19
03 2014
1176

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la instituirea Consiliului pentru Competitivitate

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Consiliului pentru Competitivitate este elaborat întru executarea p.3 al Hotărârii Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova. Conform proiectului hotărîrii prezentat se propune instituirea Consiliului pentru Competitivitate, aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale al Consiliului şi împuternicirea organului dat de a coordona, monitoriza şi evalua procesul de implementare a Foii de parcurs nominalizate cu informarea anuală a Guvernului despre progresele şi rezultatele obţinute.

Data limită pentru comentarii: 27.03.2014

Fişiere Proiect Nota Persoane responsabile Inna Milcova tel: (+373 22) 250-673 email: inna.milcova@mec.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.