25
05 2016
1112

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Monitorizarea practicii de aplicare a legislaţiei muncii scoate în evidenţă faptul, că în acest domeniu se comit un şir de încălcări ale normelor legale referitoare la: angajare, salarizare, durata timpului de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă şi altele. Încălcările comise de angajatori reprezintă componente ale utilizării nelegale a muncii, constituie fenomenul „muncii nedeclarate" şi prejudiciază esenţial drepturile salariaţilor ce decurg din raporturile de muncă. Fenomenul în cauză prejudiciază şi defalcările la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale, precum şi la fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Aceste încălcări impun aplicarea diferitor mecanisme menite să contribuie la asigurarea respectării prevederilor legale.

Data limită pentru comentarii: 31.05.2016

Fişiere proiect.pdf expunere-motive.pdf

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.