30
07 2014
4453

Proiect de lege pentru modificarea și completarea actelor legislative, care reglementează gajul și alte garanții reale mobiliare

La data de 21 iulie a fost înregistrat în Parlament proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – Titlul III, art. 102; Legea cu privire la gaj – art.2, 4, 6, ș.a.), care reglementează gajul și alte garanții reale mobiliare, autorul proiectului fiind Guvernul RM. Analiza care a precedat elaborarea prezentului proiect de lege a relevat un număr de probleme de natură economică care pot fi soluționate prin intermediul reformei legislative. În particular, acestea se referă la faptul că: (i) băncile și alți creditori continuă să dea preferință ipotecii, (ii) de regulă, gajul mobiliar este doar complementar ipotecii, (iii) întreprinderile micro, mici și mijlocii de regulă nu dispun de imobile și, ca efect, nu au acces la creditul garantat, (iv) unele instrumente prevăzute de legea cu privire la gaj nu sunt utilizate deloc (gajul de întreprinzător) sau sunt sub-utilizate (gajul universalității de bunuri, gajul creanțelor) datorită incertitudinii juridice. Mai mult, comunicarea cu părțile interesate a relevat și alte două arii de îngrijorare: (i) lipsa unui mecanism real pentru cumpărător de a obține trecerea în cont a T.V.A. aferent cumpărării bunului gajat în cadrul executării silite, atunci cînd debitorul nu eliberează factura fiscală; și (ii) riscul tranzacțiilor frauduloase cu bunurile gajate, în urma abordării pedepsei penale pentru înstrăinarea gajului fără acordului creditorului. Totodată, practica aplicării Legii cu privire la gaj și a prevederilor corespunzătoare din Codul civil a relevat și o serie de probleme de natură juridică, exprimate prin caracterul depășit de timp a unor prevederi, existența unor reglementări neuniforme sau chiar colizii legale. După părerea autorilor proiectului, aceste deficiențe sunt de natură să împiedice utilizarea pe scară largă a garanțiilor reale mobiliare și, ca efect, accesul la credit. Textul iniţial al proiectului de lege: 303.2014.ro.doc , 303.2014.ru.doc Documente adiţionale: 303.2014.scrisoarea.ro.pdf , 303.2014.Nota.ro.pdf

Via | www.parlament.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.