09
07 2016
1288

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003

În vederea asigurării unei transpuneri armonioase a prevederilor cuprinse în directivele UE, au fost efectuate un şir de modificări de optimizare, în rezultatul cărora unele dintre dispoziţiile Codului muncii şi-au schimbat locaţia - astfel, dispoziţiile alin. (2) din art. 64 au fost transferate la art. 9 alin. (11), cele de la alin. (3) - la art. 1971, iar însuşi articolul 64 a fost abrogat, conţinutul restant al acestuia reprezentînd o sinteză a unor norme existente deja în Cod şi fiind în discordanţă cu titlul. Drept urmare, a fost modificat şi art. 122 alin. (5), care făcea referinţă la art. 64. De asemenea, au fost aduse îmbunătăţiri articolului 33 din Codul muncii, care reglementează acţiunea contractului colectiv de muncă - în textul acestuia sintagma "schimbarea tipului de proprietate al unităţii" a fost substituită prin sintagma "schimbarea proprietarului unităţii", ceea ce asigură concordanţa cu prevederile art. 421 şi 1971 în redacţia proiectului şi sporeşte relevanţa normei în raport cu obiectul reglementării. Totodată, a fost modificată perioada menţinerii valabilităţii contractului colectiv de muncă în cazul schimbării proprietarului unităţii - termenul de 6 luni stabilit în redacţia actuală a art. 33 alin. (4) din Codul muncii nu corespunde prevederilor art. 3 alin. (3) din Directiva 2001/23/CE. Ţinînd cont de cele expuse mai sus, considerăm adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova ca fiind un act oportun şi necesar şi solicităm sprijinul Dumneavoastră în promovarea acestuia.

Data limită pentru comentarii: 31.07.2016

Fişiere anunt PHG PL Tabel de concordanta nota. Persoane responsabile Sergiu Morari tel. 022 269371; fax 022 269371 sergiu.morari@mmpsf.gov.md


via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.