04
02 2014
1524

Proiectul de hotărîre a Guvernului „Privind serviciul electronic guvernamental de semnătură digitală (MSign)”

Serviciul electronic guvernamental de semnătură digitală (MSign) are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat și flexibil de aplicare și verificare a autenticității semnăturii digitale de către utilizatori, inclusiv în contextul utilizării sistemelor informaționale și a serviciilor electronice. Proiectul Regulamentului propus spre aprobare are ca obiect de reglementare modul de funcționare și de administrare a serviciului electronic guvernamental de semnătură digitală (MSign) și determină regulile aplicabile tuturor subiecților implicați în procesul de utilizare a serviciului MSign, ceea ce va contribui la facilitarea comunicării dintre utilizatori (persoane fizice), pe de o parte, și prestatorii de servicii publice și prestatorii de servicii din sectorul privat, pe de altă parte. În acest context, proiectul Regulamentului cuprinde prevederi care:
  • definesc principalele noțiuni utilizate în proiect (serviciul MSign, semnătură digitală, posesor, operator tehnico-tehnologic, beneficiari ai serviciului, prestatori de servicii publice, prestatori de servicii electronice în sectorul privat, furnizor de semnătură digitală, utilizator al serviciului MSign, etc);
  • identifică principalele funcții ale serviciului: aplicarea semnăturii digitale de către utilizatori și verificarea autenticității semnăturii digitale aplicate;
  • stabilesc atribuțiile participanților la serviciul MSign, astfel încât să fie delimitată competența fiecăruia în procesul de prestare a acestui serviciu;
  • reglementează aspecte privind securitatea informației și protecția datelor cu caracter personal;
  • integrarea serviciului MSign cu serviciile publice electronice și alte servicii electronice din sectorul privat, și sistemele informaționale aferente acestora.

Data limită pentru comentarii: 25.02.2014

Fişiere Proiect HG Fişiere suplimentare Nota informativa Persoane responsabile Artur Reaboi, arhitect sisteme informaționale, tel. 250-295, email: artur.reaboi@egov.md; Vitalie Varanita, consultant juridic, tel. 250-487, email: vitalie.varanita@egov.md.

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.