08
10 2015
1262

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor

În vederea realizării pct.39 din Planul de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hoărîrea Guvernului nr.808 din 07.10.2014, cu scopul apropierii legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor, evitînd totodată barierele în calea comerţului pentru a garanta consumatorilor posibilitatea reală de a alege, prin transpunerea Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vînzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe, Ministerul Economiei a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.176-181, art.513). Proiectul sus-menționat are drept scop instituirea cadrului normativ privind anumite aspecte ale vânzării de produse și garanțiile conexe, pentru asigurarea unui nivel minim, uniform al protecției consumatorului în contextul pieței interne.

Data limită pentru comentarii: 21.10.2015

Fişiere Tabel de concordanta proiect lege Nota informativa Persoane responsabile Cristina Bolun Tel. 0 22 250 668 Email: cristina.bolun@mec.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.