17
12 2014
2749

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se pliază obligației instituite Guvernului prin art.154 al Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014. Pe de altă parte, Foaia de Parcurs privind acțiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri 2013-2014, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.765 din 25 septembrie 2013, prevede la pct.4.1 acțiunea de actualizare a listei licențelor și autorizațiilor existente, revizuirea acestora și eliminarea dublărilor pentru a asigura respectarea principiilor de bună reglementare. Excluderea din lista genurilor reglementate prin licențiere a 3 genuri: - activitatea burselor de mărfuri; - confecționarea și distrugerea ștampilelor; - activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale; se înscrie exact în intenția expusă de actualizare a listei actelor permisive - licențele pentru activitățile expuse. Modificările și completările Legii nr.451/2001 în formula expusă, vine de asemenea să creeze ajustările legale cadru necesare, odată cu începerea producerii efectelor juridice ale Codului transporturilor rutiere cu elementele novatoare ce le comportă (termenul licenței - 8 ani, noțiunea de copie conformă a licenței).

Data limită pentru comentarii: 16.01.2014

Fişiere Nota la proiect Proiect modificarea Legii Pentru avizare Proiect Persoane responsabile Liudmila Olihovschi tel. 250-635 email. liudmila.olihovschi@mec.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.