28
03 2014
1979

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător a fost elaborat urmare a experienței acumulate de inspectorii Inspecției Ecologice de Stat (IES), Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale (AGRM) , Serviciul Piscicol (SP) și recomandărilor expuse în Hotărîrea Curții de Conturi nr. 39 din 15.07.2013 privind Raportul auditului performanţei “Au implementat autorităţile abilitate un mecanism adecvat în domeniul folosirii subsolului în vederea gestionării eficiente şi raţionale a resurselor minerale utile ale Republicii Moldova?”. Odată cu punerea în aplicare a Legii nr.131 din 08.06.2012 procesul de iniţiere şi organizare a controalelor în cadrul IES, AGRM și SP, (începînd cu 01.03.2013), se implementează cu dificultăţi, acestora fiindu-le restrânse competenţele delegate în domeniul controlului de stat al calităţii şi cantităţii anumitor categorii de resurse naturale şi a factorilor de mediu. Astfel proiectul propune excluderea controlului în domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale de sub incidenţa prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, prin efectuarea completărilor şi modificărilor respective în lege.

Data limită pentru comentarii: 15.04.2014

Fişiere Proiect Hotărîrea Guvernului Nota informativă Persoane responsabile Veronica JOSU

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.