25
02 2015
1061

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (simplificarea autorizării comercianţilor)

Necesitatea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în continuare – proiect de lege) derivă din situația în domeniul de reglementare a activităţilor de comerţ interior. Peste 50 la sută din numărul total de întreprinderi mici şi mijlocii îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului. Conform prevederilor cadrului juridic naţional, pentru desfăşurarea afacerii se solicită o mulţime de acte permisive (autorizaţii, certificate, avize, licenţe, etc.), majoritatea din care se dublează, impun costuri majore de timp şi bani, de asemenea, unele din acte sunt inoportune. Activitatea de optimizare a procedurii de autorizare a desfăşurării activităţilor de comerţ în baza principiului “ghişeului unic” este stabilită în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014 şi se regăseşte în pct.8 din Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri 2013-2014, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.765 din 25.09.2013. Propunerile de modificare a Legii cu privire la comerțul interior și a legislației adiacente vor asigura: • optimizarea reglementărilor ce țin de autorizația de funcționare în comerț și actelor permisive aplicate în prezent în contextul eliberării autorizației de funcționare în comerț; • reducerea semnificativă a procedurilor și etapelor de eliberare a autorizațiilor de funcționare în comerț; • excluderea suprapunerilor dintre funcțiile de autorizare și control ale APL și APC în privința activităților de comerț; • excluderea reglementărilor contradictorii și normelor inutile sau care creează impedimente în activitatea de comerț și în procesul de eliberare a autorizațiilor de funcționare în comerț . Principalele modificări propuse la Legea cu privire la comerțul interior prevăd: • definirea noțiunilor aplicate în cadrul legii și stabilirea unor noi noțiuni relevante (loc pentru comerț, micul comerciant, unitate mobilă, comerț stradal etc.); • stabilirea expresă a cerințelor pe care trebuie să le întrunească comerciantul pentru a obține autorizația de funcționare în comerț și pentru a desfășura activități de comerț; • stabilirea exactă a competențelor de control ale APL și APC implicate în autorizarea și supravegherea activității de comerț; • stabilirea setului de documente necesar pentru prezentare la APL în vederea eliberării autorizației de funcționare în comerț, în dependență de activitățile desfășurate; excluderea actelor permisive solicitate în prezent de APL, care nu sunt necesare în procesul autorizării în domeniul comerțului intern; • stabilirea cazurilor în care APL este în drept să refuze eliberarea, să suspende sau să retragă autorizația de funcționare în comerț, și a procedurilor respective; • includerea modelelor de acte ce urmează a fi aplicate la eliberarea autorizației de funcționare în comerț; • reducerea perioadei de eliberare a autorizației de funcționare în comerț; • extinderea termenului de valabilitate a autorizației de funcționare în comerț; • menținerea condiției de eliberare gratuită a autorizației de funcționare în comerț și reglementarea aspectelor ce țin de taxele achitate de comercianți pentru deținerea autorizației de funcționare în comerț.

Data limită pentru comentarii: 24.03.2015

Fişiere Nota Lege Autorizare Functionare Persoane responsabile Mihail Iurcu Tel.250-624 email mihail.iurcu@mec.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.