19
03 2015
936

Proiectul de ordin al Secretarului general al Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)”

Scopul proiectului ordinului constă în asigurarea implementării prevederilor Regulamentului privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 având ca obiectiv instituirea unui mecanism reutilizabil, integrator, securizat și flexibil de autentificare și control al accesului utilizatorilor în sistemele informaționale, inclusiv serviciile publice.

Astfel, în vederea instituirii unui mecanism viabil de administrare a serviciului MPass au fost elaborate Regulile privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) prevăzut în anexa la proiectul de ordin.

Regulile stabilesc ansamblul de măsuri organizatorice, administrative și tehnice necesare a fi întreprinse în vederea realizării procesului de administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), determină atribuțiile participanților la procesul de administrare a serviciului și reglementează alte raporturi aferente acestui proces.

Data limită pentru comentarii: 03.04.2015Fişiere
Ordinul

Fişiere suplimentare
Reguli administrare
Nota informativă

Persoane responsabile
Vitalie Varanita, consultant juridic, Centrul de Guvernare Electronică;
tel. 250-487;
email: vitalie.varanita@egov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.