04
02 2015
1932

Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situaţiilor financiare

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situaţiilor financiare. Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare a fost elaborat în baza prevederilor art.11 alin.(2) al Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-34, 2004, art.61), Standardelor Naționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013 și altor reglementări contabile naționale, în scopul oferirii suportului metodologic entităților în procesul întocmirii situațiilor financiare, în contextul intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2014 – cu titlu de recomandare și din 1 ianuarie 2015 - obligatoriu a noilor Standarde Naționale de Contabilitate și a Planului general de conturi contabile. Obiectivul Ghidului metodologic constă în prezentarea modului de întocmire a situaţiilor financiare în baza unui studiu de caz convenţional.

Data limită pentru comentarii: 13.02.2015

Fişiere Ghid situatii financiare Fişiere suplimentare NOTA INFORMATIVA Persoane responsabile Nicolai Russu tel. 022 262757 e-mail: nicolai.russu@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.