13
10 2014
1258

Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe

Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe este elaborat întru realizarea prevederilor art.19, lit.i) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (MO al R. Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cît şi prevederilor art.29, lit.b) din Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern pentru anii 2014 — 2017 aprobat prin HG nr. 1041 din 20 decembrie 2013.

Prevederile proiectului se aplică subdiviziunilor economie și finanțe din cadrul organelor centrale de specialitate ale administrației publice.

Scopul Regulamentului constă în sporirea rolului subdiviziunilor economie și finanțe în sistemul de management al finanțelor publice prin oferirea unui model de organizare și funcționare armonizată a acestora. Astfel, entitățile publice vor actualiza regulamentele interne existente în vederea introducerii în acestea a prevederilor prezentului regulament.

Persoane responsabile
Petru Babuci, tel. 022 26 28 12,
e-mail: petru.babuci@mf.gov.md

Fişiere
ro_1901_HG-regulament-model-SEF.doc


Fişiere suplimentare
ro_1901_Nota-informativa-regulament-SEF.docx

Data limită pentru comentarii: 20.10.2014via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.