17
06 2014
2600

Proiectul HG cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2015 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare

Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2015 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare. Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din politicile fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2015, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020”, Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale

Data limită pentru comentarii: 10.07.2014

Fişiere Proiect Proiect acte legislative Fişiere suplimentare Nota informativă Sinteza contribuţie Sinteza propunerilor Persoane responsabile domnita.hanganu@mf.gov.md – pe aspecte fiscale şi vamale; nina.rotaru@mf.gov.md – pe aspecte bugetare

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.