05
04 2016
888

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii

Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii”

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii este elaborat în scopul realizării în continuare a procesului de indexare a depunerilor bănești în legătură cu lichidarea „Băncii de Economii” S.A.

Plata sumei indexate a început în anul 2003, iar pînă la 16 octombrie 2015, data retragerii licenței „Băncii de Economii” S.A., din mijloacele bugetului de stat au fost achitate beneficiarilor de indexare cca. 690 mil. lei.

În anul 2015, beneficiari de indexare conform Hotărîrii Guvernului nr.383 din 16 iunie 2015 au fost deponenții născuți pînă în anul 1991 inclusiv pentru plata sumei indexate aferente primei etape și deponenții născuți pînă în anul 1934 inclusiv pentru plata sumei indexate aferente etapei a doua.

Conform cererilor depuse pînă în anul 2015, suma indexată aferentă etapei a doua ce urmează a fi achitată deponenților constituie cca. 720 mil. lei.

De menționat că, în urma negocierilor cu băncile comerciale și ÎS „Poșta Moldovei”, numai ÎS „Poșta Moldovei” și-a exprimat disponibilitatea de a asigura procesul de colectare a cererilor de indexare și plată a sumelor indexate.

Data limită pentru comentarii: 11.04.2016Fişiere
completarea Legii

Fişiere suplimentare
Nota informativa

Persoane responsabile
Victor Martinenco
tel. 022 262794
e-mail: victor.martinenco@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.