28
07 2015
1859

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor şi abrogarea unei hotărîri de Guvern

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei hotărîri de Guvern. Prezentul proiect de Hotărîre a Guvernului are drept scop punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi Legii nr.108 din 28.05.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de concretizarea normelor privind dreptul de beneficiere de restituire a sumelor accizelor achitate:
  • pentru mărfurile de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210 importate de către agenții economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea cu combustibil (carburanți) aeronavele civile;
  • pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, ulterior utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, expediate (transportate) pentru export de către subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, în mod independent sau în baza contractului de comision.

Proiectul și Nota informativăvia | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.