22
09 2014
1270

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în continuare — Proiect) are drept scop facilitarea implementării prevederilor Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnarea şi negocierea căruia a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.511 din 02 iulie 2014.

Totodată, proiectul a fost elaborat în vederea asigurării unui cadru legislativ adecvat şi corespunzător care să permită instituţiilor financiare din domeniul financiar bancar şi nebancar – participanţi FATCA, să transmită anual, către autorităţile fiscale americane, informaţia privind conturile deţinute în instituţiile din Republica Moldova a clienţilor cu cetăţenie americană, care cad sub incidenţa prevederilor FATCA.

Data limită pentru comentarii: 06.10.2014Fişiere

Proiect HG

Fişiere suplimentare

Nota informativă

Proiect de lege

Persoane responsabile

Litocenco Ana,
tel: 022-26-26-74,
e-mail: ana.litocenco@mf.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.