12
06 2014
1844

Proiectul Hotaririi de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind drepturile consumatorilor la incheierea contractelor si proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative

Proiectul legii transpune Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (denumită în continuare “Directiva 2011/83/UE”), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO), nr. L 304/64 din 22.11.2011. Comasarea anumitor aspecte în materie de contracte cu consumatorii negociate la distanţă şi în afara spaţiilor comerciale este necesară pentru promovarea unei pieţe interne reale a consumatorilor care să menţină echilibrul corect între un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi competitivitatea întreprinderilor, asigurîndu-se în acelaşi timp respectarea principiului subsidiarităţii.

Data limită pentru comentarii: 09.07.2014

Fişiere Proiectul Nota informativă Proiectul II Nota informativă II AIR prelimenar Persoane responsabile Vitalie Rozovel Tel: 250 662 E-mail: vitalie.rozovel@mec.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.