Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

09
04 2020
131

Представитель юридического лица в ходе уголовного преследования

Органы уголовного преследования потеряли право назначения представителя юридического лица для его представления в качестве обвиняемого в ходе начатого уголовного преследования. Напоминаем, это право было предоставлено на основании положений Уголовно-процессуального кодекса РМ (УПК), в соответствии с которым, если представитель юрлица проходил по тому же делу, открытому в отношении юридического лица, и по тому же деянию или по смежным деяниям, орган уголовного преследования мог назначить другого представителя.

Изменения в УПК, вступившие в силу 7 апреля 2020 г. после публикации в МО Закона №1 от 6 февраля 2020 г. о внесении изменений в некоторые нормативные акты предусматривают,
Detalii
06
04 2020
141

Технические регламенты как инструмент развития конкурентного рынка

Национальные технические регламенты, процедуры оценки соответствия и молдавские стандарты предоставляют продукции, импортируемой из стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО), не менее благоприятные условия, чем предоставляемые для подобной продукции отечественного производства или для подобной продукции, производимой любой другой страной.

Это предусматривают поправки к Закону о техническом регулировании № 420/2006 (Закон № 420/2006), опубликованные в «Официальном мониторе» и которые вступят в силу 2 сентября 2020 г.
Detalii
06
04 2020
229

Societățile pe Acțiuni: drepturile și obligațiile acționarilor sunt extinse

În Monitorul Oficial din 2 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 18 din 20 februarie 2020 pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Documentul prevede că acționarii vor avea dreptul de a introduce nelimitat puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, precum și de a adresa întrebări și prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse.

De asemenea, legea prevede instituirea obligației societății de a răspunde în termeni stabiliți la întrebările adresate de acționari privind subiectele de pe ordinea de zi a adunării generale.
Detalii
25
03 2020
168

Мораторий на программу «Гражданство через инвестиции»

Закон об установлении моратория на предоставление гражданства через инвестиции промульгирован и вступил в силу 20 марта 2020 г. В соответствии с опубликованным в «Monitorul Oficial» документом, в Молдове до 1 сентября 2020 г. установлен мораторий на предоставление гражданства через инвестиции в рамках соответствующей программы, а поданные до даты вступления в силу закона заявления на предоставление гражданства по программе «Гражданство через инвестиции» рассматриваются в установленном правительством порядке. Договоры с аккредитованными агентствами, подписанные на 2019 г., будут продлены на весь срок моратория, без уплаты установленных в законодательстве сборов.

Detalii
23
03 2020
1259

Noi prevederi în Codul fiscal

Deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea creditelor nebancare şi neachitarea dobânzilor aferente şi acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi a dobânzilor de leasing financiar este permisă și organizaţiilor de creditare nebancară. Limita provizioanelor va fi calculată conform regulamentelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr.23 pentru modificarea unor acte legislative din 27 februarie curent, care prevede modificări și completări la un șir de acte legislative ce țin de activitatea organizațiilor de creditare nebancară, birourilor istoriilor de credit, de asigurare etc., iar normele indicate supra sunt incluse în Codul fiscal.
Detalii
23
03 2020
166

O nouă categorie de asigurați în AOAM

Părinții adoptivi, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii, pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, vor fi asigurați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM).

În Monitorul Oficial din 20 martie curent a fost publicată Legea nr.36 din 28 februarie 2020 pentru modificarea art.4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.
Detalii
23
03 2020
260

Declarația nutrițională va fi prezentată începând cu 12 iulie 2021

Operatorii din domeniul alimentar vor prezenta declarația nutrițională, ce va conține în mod obligatoriu informații referitoare la valoarea energetică, cantitatea de grăsimi, acizii grași saturați, glucide, zaharuri, proteine și sare începând cu 12 iulie 2021.

În Monitorul Oficial din 20 martie a fost publicată Legea nr. 31 din 27 februarie 2020 pentru modificarea Legii nr.279 /2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.
Detalii
17
03 2020
1661

Parlamentul a declarat stare de urgență în Republica Moldova

Parlamentul, în ședința convocată astăzi, 17 martie 2020, a aprobat în două lecturi introducerea în Republica Moldova a stării de urgență, ținând cont de situația epidemiologică din țară, din 17 martie până la 15 mai 2020. Aceasta presupune extinderea competenței Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale pentru asigurarea activității fără restricții a acesteia.

Astfel, Legislativul a aprobat modificări și completări în Legea nr.212 (art. 20, 22, 24 și 25). La baza acestora stă răspândirea atât în țară, cât și în regiune a virusului COVID-19. Totodată, Organizația Mondială a Sănătății a atribuit gradul „foarte ridicat” al pericolului legat de epidemie și l-a caracterizat drept „urgență în domeniul sănătății publice la nivel internațional”. Amintim că atribuțiile CNSE sunt stabilite în art.20 al Legii1 nr.212.
Detalii
18
03 2020
844

Situațiile financiare ale întreprinderilor de stat vor fi supuse auditului extern obligatoriu

Situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat vor fi supuse auditului extern obligatoriu, iar situațiile financiare anuale ale întreprinderilor municipale – în cazul în care acestea fac parte din categoria entităţilor mijlocii, a entităţilor mari sau a entităţilor de interes public, în corespundere cu legislaţia contabilă.

În Monitorul Oficial din 17 martie a fost publicată Legea nr. 19 din 20 februarie 2020 pentru modificarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și Decretul de promulgare al legii.
Detalii
17
03 2020
244

Recalcularea pensiilor și a venitului lunar minim garantat

Pensiile se vor indexa în fiecare an la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare va constitui rata inflației înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării, iar la 1 octombrie rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.

În Monitorul Oficial din 14 martie curent a fost publicată Legea nr. 86 pentru modificarea unor acte legislative.
Detalii