Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

02
12 2021
4

Меры поддержки бытовых потребителей вступили в силу

Закон о компенсации разницы в цене за потребление природного газа/тепловой энергии в холодный период года (Закон №192/2021) вступил в силу 30 ноября после публикации в МО, однако расчет компенсации разницы в цене вследствие повышения регулируемых цен на поставку природного газа в контексте обязательства по оказанию публичной услуги и/или регулируемых тарифов на тепловую энергию производится с 1 ноября 2021 г.
 
В соответствии с положениями закона, меры поддержки бытовых потребителей в холодный период года распространяются на граждан Молдовы, иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, проживающих в РМ на законных основаниях. Под «холодным периодом года» в целях данного Закона, будет считаться период между 1 ноября – 31 декабря 2021 г., а также 1 января – 31 марта 2022 г.


Detalii

02
12 2021
8

Și producătorii agricoli micro vor putea beneficia de subvenții

Comisia agricultură și industrie alimentară a aprobat în ședința din 1 decembrie raportul la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural.
 
Potrivit autorilor proiectului, scopul acestuia este facilitarea accesului producătorilor agricoli mici și micro la obținerea subvențiilor, noțiunea de „producătorul agricol micro” fiind propusă pentru includerea în categoriile de beneficiari de subvenții. La aceștia se vor atribui deținătorii unui teren agricol arabil cu suprafața de până la 2 hectare.


Detalii

29
11 2021
148

Propuneri de completare a Legii privind sistemul public de asigurări sociale

Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției ar putea pot fi eliberați de obligația prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru lunile în care nu vor calcula contribuții de asigurări sociale şi nu vor avea angajați. În cazul aprobării proiectului  de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr. 489/1999) înregistrat în Parlament în calitate de inițiativă legislativă, prevederea ar putea fi aplicată din 1 ianuarie 2022.


Detalii

25
11 2021
426

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2022, aprobat în prima lectură

Parlamentul a aprobat în prima lectură astăzi, 25 noiembrie, proiectul legii privind politica fiscală și vamală pentru anul 2022. Documentul conține modificări în 13 acte legislative, inclusiv Codul fiscal, Legea fondului rutier, Codul vamal, Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Legea Fondului de susținere a populației etc.
 
Astfel, în anul viitor cuantumul scutirii personale se majorează de la 25,2 mii la 27 mii lei, iar scutirea pentru persoanele întreținute va crește de la 4,5 mii lei la 9 mii lei.


Detalii

26
11 2021
484

În sistemul public de asigurări sociale ar putea fi inclusă o nouă categorie de plătitori

Contribuțiile de asigurări sociale de stat în taxă fixă, majorările de întârziere și amenzile calculate și neachitate la bugetul asigurărilor sociale de stat până la 1 ianuarie 2022 de către gospodăriile țărănești (de fermier), ar putea fi anulate din sistemul de evidență al Casei Naționale de Asigurări Sociale doar în cazul în care fondatorii GȚ nu au realizat venitul anual în mărime de peste 2 salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul respectiv. Astfel, fondatorii (membrii) GȚ, care realizează un venit total de peste 2 salarii medii lunare, vor achita în continuare taxa fixă, lunar câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune.


Detalii

25
11 2021
153

БГСС на 2022 г.: новые ставки для некоторых категорий плательщиков

Ряд парламентских комиссий рассмотрели в среду, 24 ноября, законопроект о бюджете государственного социального страхования на 2022 г. Документ предстоит утвердить на пленарном заседании парламента в первом чтении. Согласно проекту, в 2022 г. доходная и расходная части БГСС составят 31,224 млрд леев. В сравнении с утвержденной суммой на текущий год, в 2022 г. доходы и расходы БГСС вырастут на 13,6%.
 
Доля доходов и расходов бюджета государственного социального страхования в 2022 г. составит 12,2% от ВВП. Для сравнения, в 2021 г. этот показатель утверждена на уровне 11,9%.
 


Detalii

25
11 2021
79

Проект госбюджета на 2022 г.: 93% составят доходы от налогов и сборов

В соответствии с законопроектом о госбюджете на 2022 г., утвержденным вчера, 24 ноября, парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам, доходная часть бюджета страны в следующем году превисит 50,066 млрд леев и возрастет на 9,2% по сравнению с текущим годом. Более 46,7 млрд леев в доходной части отводится поступлениям в виде налогов и пошлин. Из общей суммы порядка 33,5 млрд леев будут направлены в другие бюджеты, а на реализацию программ через органы центрального публичного управления планируется направить 48,6%.
 
Проект бюджета на следующий год был сверстан с учетом прогнозируемого роста ВВП на 4,5%, увеличения экспорта на 10,6%,
Detalii
23
11 2021
153

Doar medicii vaccinați vor primi indemnizația unică

Angajații sistemului de sănătate care evită administrarea vaccinului nu vor mai beneficia de indemnizația unică în mărime de 16 mii lei oferită din partea statului în cazul îmbolnăvirii de Covid-19. În Monitorul Oficial de astăzi, 23 noiembrie, a fost publicată Legea nr. 169 din 11 noiembrie 2021 pentru modificarea Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Prevederile acesteia intră în vigoare din data publicării.
 
 
Modificările au ca scop ajustarea măsurilor de sprijin pentru lucrătorii medicali expuși riscului de îmbolnăvire în contextul pandemiei COVID-19.


Detalii

24
11 2021
131

Măsurile de susținere aprobate necesită modificarea BASS pentru anul curent

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent se vor majora cu 138 978,5 mii lei și vor constitui 27,6 mld. lei, modificările fiind necesare în contextul promovării măsurilor de susținere a angajatorilor și salariaților în situația de criză provocată de pandemia COVID-19, dar și pentru susținerea familiilor defavorizate, prin consolidarea programului de ajutor social, ca urmare a majorării tarifelor la gazele naturale și energia termică.
 
Pe agenda Parlamentului este înregistrat proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.


Detalii

23
11 2021
1977

BASS 2022: mărimea contribuțiilor de asigurări sociale

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 a fost înregistrat în Parlament. Potrivit documentului, este propusă aprobarea BASS atât la venituri, cât și la cheltuieli în sumă de 31 224 240,7 mii lei, în creștere cu 5,43 mld. lei față de anul curent (pentru anul 2021 această sumă a fost aprobată în volum de 25 791 984,4 mii lei). Documentul nu prevede modificări la tarifele și baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii, fiind preconizată majorarea contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) pentru anumite categorii de plătitori.
 
Astfel, câte 12838  lei anual  ar putea achita:


Detalii