Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

20
10 2018
69

Fructe și legume: echivalarea cerințelor de comercalizare cu cele europene

În cadrul ședinței plenare din 18 octombrie, deputații au votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete. Documentul reglementează modul de organizare și desfășurare a controlului asupra determinării calității pentru aceste produse.

Astfel, controlul va fi efectuat la toate etapele lanțului comercial până la consumatorul final și se va aplica persoanelor fizice și juridice, excepție fiind sectorul casnic. Controalele de conformitate vor fi efectuate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care va monitoriza și stabili un sistem de control.
Detalii
19
10 2018
584

Изменения и дополнения в Закон о государственной системе соцстрахования

В четверг, 17 октября, парламент Молдовы одобрил во втором чтении проект внесения изменений в Закон nr.489/1999 о государственной системе социального страхования. Он был разработан Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты с целью исключить из Закона положения, которые носят постоянный характер и предусмотрены в ежегодно принимаемых актах.

В то же время, в документ введены недавние изменения в действующее законодательство – Закон nr.191 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты от 27 июля 2018 г. и Закон nr.178 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты от 26 июля текущего года.
Detalii
19
10 2018
721

În Moldova poate apărea ”pensia personală”

În țara noastră ar putea fi implementat un sistem individual de pensii. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune completarea Legii privind sistemul public de pensii. Scopul documentului este asigurarea echității în rândul beneficiarilor.

Astfel, prin această inițiativă se propune introducerea „pensiei personale”, ce constă în acordarea unui adaos de 15% la pensia de bază pe care o va avea persoana la momentul intrării în vigoare a prevederilor propuse.
Detalii
18
10 2018
2006

Codul fiscal: modificări și completări, prin derogare

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, ale Legii nr.1593 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală și Legii nr.281 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018,nu se vor calcula contribuții de asigurări sociale de stat și de asigurări medicale pentru plățile suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută de legislație
Detalii
15
10 2018
389

SFS va prezenta CNAS informații privind impozitul unic pentru rezidenții parcurilor IT

Legea privind sistemul public de asigurări sociale va avea trei anexe suplimentare. Este vorba despre:

Anexa nr.1 care stabilește categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

Anexa nr.2 care conține Lista funcțiilor personalului din aviația civilă ale cărui condiții de muncă se încadrează în condiții speciale
Detalii
12
10 2018
125

2КR. Контроль и отчетность

На вчерашнем пленарном заседании парламент страны ратифицировал изменение положений Соглашения о гранте в $4,8 млн, предназначенного для развития консервативного сельского хозяйства, заключенного между Молдовой и Японией.

Договоренность, заключенная сторонами путем обмена нотами между правительствами Молдовы и Японии, предусматривает внесение ряда уточнений в первоначальный текст документа. Изменения устанавливают механизм распределения техники, поставленной японской стороной в процессе внедрения Соглашения.
Detalii
12
10 2018
223

Экономических агентов смогут обязать убирать отходы от основной деятельности

Парламент Молдовы одобрил вчера, 11 октября, в первом чтении поправки в Закон о внутренней торговле. Согласно изменениям, местные советы получат право вводить запреты и устанавливать требования по уборке и управлению отходами торговыми предприятиями или предприятиями общественного питания.

В частности, поправки в основной закон позволят местным советам устанавливать требования по организации и управлении отходами в Положении об осуществлении торговой деятельности в определенном населенном пункте.
Detalii
11
10 2018
99

La trecerea în funcția de subofițer, garanțiile sociale se vor păstra

Funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerul Afacerilor Interne a căror funcție a trecut din categoria corpului de ofițeri în cea de subofițeri își vor păstra drepturile și garanțiile acumulate anterior, inclusiv salariile, la accederea în noua funcție.

În ședința Parlamentului din 11 octombrie deputații au votat, în prima lectură, un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI.
Detalii
05
10 2018
186

Autoritățile publice centrale și locale vor putea fonda parcuri științifico-tehnologice

Autoritățile publice centrale și locale, asociațiile create prin acord de asociere și instituțiile de învățământ superior vor fi în drept să fondeze parcuri științifico-tehnologice și incubatoare de inovare. Crearea parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare se va efectua la decizia Guvernului, în baza documentelor de constituire depuse de către fondatori la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare într-o nouă redacție.
Detalii
04
10 2018
101

Raportul BNM, audiat în Comisia parlamentară

Raportul pentru anul 2017 al Băncii Naționale a Moldovei, prezentat de Guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, a fost audiat în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe.

Potrivit oficialului, țara noastră a înregistrat în anul precedent o creştere a economiei, dar a cunoscut şi o majorare temporară a preţurilor interne de consum. Astfel, produsul intern brut a progresat cu 4,5%, fiind susţinut de creşterea consumului intern si a producţiei din sectorul agrar.
Detalii