Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

08
11 2019
416

În anul 2020, suma contribuțiilor de asigurări sociale în sumă fixă va constitui 10740 lei

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 se estimează la nivel de 23,17 mld. lei, creșterea fiind cu 1,74 mld. lei sau 8,1% în raport cu veniturile aprobate pe anul 2019. Aceasta prevede proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, propus pentru consultări publice.

Conform proiectului, față de veniturile și cheltuielile totale precizate pe anul curent, acestea vor crește în anul viitor cu 1,3 mld. lei sau cu 6%. Ponderea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în PIB este estimată pentru anul 2020 la nivel de 10,2%.
Detalii
07
11 2019
243

Ужесточение условий деятельности для небанковских кредитных организаций

Небанковская кредитная организация (НКО) обязана иметь и поддерживать регулируемый в отчете капитал в соотношении со стоимостью активов на любую дату в размере не менее 5%, рассчитанный в соответствии с критериями и требованиями, установленными нормативными актами надзорного органа. Данная норма содержится в проекте закона о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов, выдвинутых в качестве законодательной инициативы депутатом парламента.

По утверждению автора, данный проект разработан с целью приведения действующей законодательной базы в соответствие с положениями Закона о небанковских кредитных организациях nr.1/2018 (Закон №1/2018), а также с учетом рекомендаций экспертов Международного валютного фонда и Европейского союза.
Detalii
05
11 2019
407

Codul fiscal va prevedea regimul fiscal al domeniului achizițiilor produselor agricole din horticultură

Agentul economic care achiziționează de la persoanele fizice rezidente, care colectează produse agricole din horticultură și fitotehnie și obiecte a regnului vegetal de la persoanele fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în scopul vânzării ulterioare, ar putea reține la sursa de plată un impozit de 5% din plățile efectuate.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune completarea Codului fiscal cu capitolul 103 ce va reglementa regimul fiscal al persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal.
Detalii
01
11 2019
176

Organizațiile de creditare nebancară: cadru legal unitar și protejarea consumatorilor de riscul de supra-îndatorare

Organizațiilor de creditare nebancară li se va permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce țin de nerestituirea creditelor nebancare, a dobânzilor aferente și pentru acoperirea creanțelor ce țin de nerecuperarea ratelor și dobânzilor de leasing financiar, care se determină conform regulamentelor corespunzătoare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Această prevedere se va regăsi în art.31 alin.4) din Codul Fiscal.

În prezent, acesta permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea împrumuturilor şi neachitarea dobânzilor aferente, care se determină conform regulamentelor CNPF cu privire la clasificarea împrumuturilor şi formarea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi
Detalii
29
10 2019
106

Subzonă economică la Pârâta

În localitatea Pârâta din raionul Dubăsari ar putea fi creată o subzonă economică, ce va fi inclusă în componența Zonei Economice Libere „Bălți”. Subzona va avea un teren de 7,5 ha amplasat în extravilanul satului. În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă respectivă.

Extinderea ZEL „Bălți” este propusă în contextul în care aceasta poate fi considerată un model de referință pentru celelalte structuri similare, în 9 ani de activitate reușind să devină un centru de revitalizare industrială și dezvoltare regională. Astfel, ZEL „Bălți” cu toate subzonele sale a atras investiții de $36 mil. în anul 2018, iar cumulativ de la începutul activității – $185,9 mil., numărul rezidenților fiind de 66. Taxele și impozitele calculate doar pentru anul 2018 au fost de 814,0 mil. lei.
Detalii
25
10 2019
155

Contractele încheiate de CNAM vor deveni publice

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) ar putea publica pe pagina sa web contractele de acordare a asistenței medicale încheiate cu prestatorii, precum și contractele privind eliberarea medicamentelor compensate, cu informația, pe fiecare contract, despre achitarea sumelor compensate de către CNAM pentru anul precedent, precum și contractele încheiate din mijloace financiare, altele decât cele din fondul pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice. De asemenea, astfel de informații ar putea fi publicate și de prestatorii de servicii.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede modificarea și completarea unor acte legislative, ce are drept scop asigurarea transparenței bugetului sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală.
Detalii
25
10 2019
983

Что еще может измениться в Налоговом кодексе

Группа депутатов парламента зарегистрировала законодательную инициативу о внесении ряда поправок в некоторые законы, в том числе и Налоговый кодекс. Проект разработан после многочисленных обращений представителей бизнес-среды. Предложенные изменения, как ожидается, вступят в силу с 1 января 2020 г. Законопроект должен пройти публичные консультации, а также оценку влияния регулирования на предпринимательскую деятельность.

Авторы законопроекта предложили дополнить ст. 24 НК п. (101), чтобы разрешить вычет обычных и необходимых расходов, понесенных налогоплательщиком в налоговом периоде, на основании кассового чека, выданного контрольно-кассовой машиной с фискальной памятью.
Detalii
24
10 2019
139

Revocarea din funcție pentru neexecutarea atribuțiilor

Membrii consiliilor de administrare ale autorităților publice subordonate Parlamentului ar putea fi revocați din funcție în cazul constatării executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor, prerogativelor sau atribuțiilor sale, inclusiv ca urmare a audierii raportului de activitate în Legislativ. Constatarea se va face de către Comisia economie, buget și finanțe printr-un raport în care se vor indica faptele și circumstanțele ce denotă neexecutarea obligațiilor și care vor servi drept temei pentru revocarea din funcție.

În Parlament este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative, scopul căruia este eficientizarea activității mai multor autorități publice autonome aflate sub control parlamentar.
Detalii
21
10 2019
894

Noi modificări în sistemul unitar de salarizare

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede modificarea anexei nr.8 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Prin acest proiect se propune includerea în Grupul ocupațional „Cultură, tineret și sport (F)” a artiștilor de balet de la Teatrul de Operă și Balet „Maria Bieșu”, care ar putea avea clasa de salarizare similar funcției „artist, maestru al scenei” – 58.

Proiectul este elaborat cu scopul susținerii și încurajării activității artiștilor din Teatrul de Operă și Balet.
Detalii
18
10 2019
223

Facilități fiscale și vamale pentru construcția complexului sportiv

Mărfurile și serviciile importate/livrate pentru construcția unui complex sportiv din UAT Găgăuzia vor fi obiect al scutirii de unele taxe. În Monitorul Oficial din 18 octombrie curent a fost publicată Legea nr.131 din 4 octombrie 2019 privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcția Complexului Sportiv „V.Mumjiev” în municipiul Comrat.

Facilitățile sunt acordate prin derogare de la prevederile Codului Vamal, Codului fiscal, Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor şi ale Legii cu privire la tariful vamal.
Detalii