Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

27
12 2019
419

Impozitarea serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice

Livrarea serviciilor prin intermediul rețelelor electronice efectuată de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova în adresa persoanelor fizice rezidente ale RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător vor fi impozitate cu TVA.

Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative prevede completarea art. 95 din Codul fiscal (Obiecte impozabile) cu norma menționată supra, care va fi pusă în aplicare începând cu 1 aprilie 2020.
Detalii
26
12 2019
270

Serviciile de sănătate în cadrul instituţiilor de învăţământ ar putea fi acordate din FAOAM

Cheltuielile pentru acordarea serviciilor suplimentare de sănătate copiilor, elevilor şi studenţilor de către personalul medical al instituţiilor de învăţământ ar putea fi suportate din fondul asigurărilor obligatorii de sănătate. În prezent aceste cheltuieli sunt acoperite din bugetele instituțiilor de învățământ.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune trecerea asistenților medicali din instituțiile de învățământ în subordinea Centrului Medicilor de Familie și suportarea cheltuielilor pentru acordarea serviciilor de sănătate din FAOAM.
Detalii
23
12 2019
468

Бюджетников оценят по достоинству

Парламент принял в окончательном чтении поправки Закон № 270 о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, которые предусматривают введение ежегодной премии работникам бюджетной сферы в размере 50% от основной зарплаты, а также повышение зарплаты для 44 тысяч бюджетников. Поправки вступят в силу с 1 января 2020 г.

Согласно документу, Закон №270 дополнен статьей, которая предусматривает, что сотрудники бюджетных учреждений (за исключением ответственных госдолжностей, должностей персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные госдолжности) смогут получать годовую премию по результатам деятельности за предыдущий год, исчисленной пропорционально фактически отработанному времени в соответствующем году.
Detalii
20
12 2019
262

Основные показатели бюджетов ОГСС и ОМС на 2020 г.

Парламент Молдовы принял в окончательном чтении проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2020 г. и законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 г. Оба бюджета в 2020 г. будут бездефицитными.

Доходная и расходная части БГСС составят 23,491 млрд и увеличатся, в сравнении с утвержденными первоначально на 2019 г. показателями, на 2,06 млрд леев (+9,6%) в обоих случаях. Доля доходов и расходов бюджета государственного социального страхования в 2020 г. составит 10,4% от ВВП в обоих случаях против 10,5% в 2019 г.
Detalii
20
12 2019
919

Politica fiscală și vamală pentru anul 2020, adoptată în lectură finală

Proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2020 a fost adoptat de Parlament în lectura a doua.

Scopul proiectului de lege este asigurarea unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, edificarea veniturilor proprii prin asigurarea redistribuirii corecte a veniturilor și solidaritatea socială, îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale, precum și asigurarea echității și stabilității fiscale. De asemenea, implementarea prevederilor proiectului de lege urmărește crearea unor reguli mai clare de impozitare bazate pe echitate și simplitate fiscală, asigurarea unei previzibilități a politicii și legislației fiscale și crearea unui mediu investițional atractiv, stimularea proceselor economice, precum și extinderea bazei fiscale.
Detalii
19
12 2019
257

Госбюджет на 2020 г. принят в окончательном чтении

Голосами 56-ти из 77 присутствующих на заседании депутатов законопроект об утверждении госбюджета на 2020 г. был принят сегодня во втором и окончательном чтении.

После одобрения проекта в первом чтении, от депутатов и парламентских комиссий поступили 131 поправка и 2 заключения, запрашивающие дополнительные ресурсы на общую сумму 3,2787 млрд леев. Однако только 63 из них были поддержаны. Ко второму чтению общие показатели проекта госбюджета по доходам и расходам на 2020 г. остались неизменными.
Detalii
19
12 2019
1105

Valoarea deductibilă a tichetelor de masă va fi majorată

Valoarea nominală maximală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare se va majora, din 1 ianuarie 2020, cu 10 lei și va fi cuprinsă între 35 și 55 de lei. Normă se conține în Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Politica fiscală și vamală pentru anul 2020), votată în parlament în lectura finală astăzi, 19 decembrie.

Totodată, modificările aprobate la Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă (Legea nr. 166/2017) prevăd expunerea în redacție nouă a alin. (4) al art. 5 („Numărul și valoarea tichetelor de masă”), care
Detalii
19
12 2019
760

Налоговая и таможенная политика принята парламентом в окончательном чтении

Сегодня, 19 декабря, парламент утвердил во втором чтении (60 голосами депутатов) проект налоговой и таможенной политики на 2020 г. Вопрос включен в повестку дня после вчерашнего заседания комиссии по экономике, бюджету и финансам, в ходе которого были рассмотрены все предложения, замечания и комментарии, а также заключение правительства по проекту изменений, включенных в пакет бюджетно-налоговой и таможенной политики на следующий год.

Напоминаем, правительство не поддержало порядка 20% предложенных поправок, в том числе введении НДС в размере 8% для всех категорий агропродукции местного производства, снижение льгот по уплате акциза для всех типов гибридных автомобилей и т.д.
Detalii
18
12 2019
1045

Lista produselor impuse cu cota redusă TVA poate fi extinsă

În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege cu privire la modificarea Codului fiscal (CF), care prevede extinderea, din 1 ianuarie anul 2020, a listei produselor autohtone impuse la cota redusă TVA de 8%. După cum afirmă autorul inițiativei, proiectul a fost elaborat drept urmare a multiplelor adresări cu privire la susținerea producătorilor agricoli.

Astfel, se propune completarea art. 96 din CF cu următoarele poziții (cu indicarea pozițiilor tarifare):
tutunuri brute sau neprelucrate, deșeuri de tutun – producere autohtonă;
— semințe de in – producere autohtonă;
— migdale – producere autohtonă;

Detalii
13
12 2019
2334

Legile privind protecția socială a populației au fost publicate în MO

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 decembrie 2019, au fost publicate o serie de acte legislative ce au ca scop asigurarea protecției sociale a populației.

Astfel, este publicată Legea nr.155 din 05.12.2019 privind modificarea art. 151 din Legea cu privire la ajutorul social, care prevede majorarea multiplicatorului pentru stabilirea ajutorului acordat în perioada rece a anului de la 1,95 la 2,2. Ajutorul va fi acordat familiilor solicitante care au un venit global mediu lunar mai mare decât venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decât nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 2,2 ori.
Detalii