Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

02
08 2018
99

Proiectul de lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, votat în prima lectură

Săptămâna trecută Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară. Documentul stabilește cadrul general și atribuțiile Comitetului în vederea realizării politicii macroprundențaile, precum și prevenirii, reducerii sau eliminării riscurilor care amenință stabilitatea la nivel de sistem și gestionarea situațiilor de criză financiară sistemică.

Astfel, proiectul urmărește reorganizarea structurii create prin Hotărârea Guvernului nr.449 din 02.06.2010 cu privire la crearea Comitetului Național de Stabilitate Financiară, document ce urmează a fi abrogat după intrarea în vigoare a legii.
Detalii
01
08 2018
259

ZEL-urile, în ascensiune

Parlamentul a adoptat în prima lectură amendamentele necesare la legislația în vigoare, care au drept scop îmbunătățirea cadrului legal cu privire la activitatea ZEL-urilor din Chișinău, Bălți și Ungheni, dar și optimizarea unor teritorii ale acestora.

Datele oficiale denotă că volumul total al investițiilor în Zonele Economice Libere ale Moldovei au atins la finele anului 2017 $350 mil., în creștere cu 22,5% pe parcursul anului precedent. Totodată, volumul vânzărilor nete a sporit cu 49,1%, iar numărul angajaților rezidenţilor ZEL consituie circa 12 mii persoane.
Detalii
01
08 2018
1023

Акционерным обществам придется увеличить уставный капитал в 30 раз

Парламент принял в первом чтении изменения и дополнения в Закон об акционерных обществах, которые позволят максимально приблизить его к нормам европейских директив. Документ также включает ряд уточнений терминологии и дополнений, которые исключат неопределенность, существующую в нынешней редакции закона.

Одной из предложенных мер является поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала АОс действующего уровня в 20 тыс. леев до 600 тыс. леев к 1 января 2022 г.
Detalii
01
08 2018
105

Режим спецуправления будет вводиться и в ссудо-сберегательных ассоциациях

Парламент принял в первом чтении проект поправок в Закон о ссудо-сберегательных ассоциациях (ССА), которые направлены на обеспечение единой политики и направленности развития небанковского финансового рынка, укрепление потенциала ссудо-сберегательных ассоциаций, сокращение рисков, связанных с осуществлением инвестиций этими ассоциациями.
Detalii
01
08 2018
87

Înregistrarea electronică a navelor maritime comerciale

Nava cumpărată sau construită în alt stat va primi dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova în momentul introducerii înscrierilor corespunzătoare în registrul navelor sau în catalogul electronic naval și al eliberării de către Agenţia Navală a certificatelor provizorii care atestă acest drept.

Prevederea dată se conține în Legea pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial din 27 iulie curent.
Detalii
31
07 2018
196

Sistemul de taxare în domeniul rutier

Vinieta pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se va achita la intrarea în țară. Parlamentul a votat, în ultima ședință legislativă din această sesiune, un proiect de lege ce se referă la modificarea sistemului actual de taxe pentru folosirea drumurilor.

Proiectul are drept scop concretizarea atribuțiilor de control în domeniul transportului rutier, autorizarea intrării sau părăsirii teritoriului țării, precum și stabilirea taxei sau vinietei pentru folosirea drumurilor în RM de către autovehiculele neînmatriculate în ţară, în funcție de categoria autovehiculului rutier și termenul de ședere.
Detalii
31
07 2018
953

Noi modificări în Codul Muncii

Termenul de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și emiterea unei decizii în acest sens va fi extins de la 5 la 10 zile lucrătoare.

În Monitorul Oficial de vineri, 27 iulie curent, a fost publicată Legea pentru modificarea Codului muncii, care are drept scop perfecționarea prevederilor ce reglementează procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și stabilirea unui termen concret de soluționarea a acestuia.
Detalii
31
07 2018
418

Reforma fiscală: 3 ani pentru repatrierea mijloacelor bănești

Termenul de repatriere a mijloacelor bănești, a mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacțiile economice externe – contracte vânzare-cumpărare, barter, export în regim de consignație etc, se va majora de 2 la 3 ani.
Prevederea este inclusă în pachetul legislativ elaborat în vederea reformării domeniului fiscal, votat joi, 26 iulie, de Parlament.
Detalii
31
07 2018
290

Государство выделит 15 млн леев на исправление ошибок в кадастре

Парламент одобрил в двух чтениях поправки в Закон о кадастре недвижимого имущества, которые создадут законодательные условия для исправления ошибок, допущенных в процессе передачи в собственность земельных участков. Исправление ошибок будет финансироваться из госбюджета и/или из помощи партнеров по развитию. По предварительным оценкам, на это потребуется около 15 млн леев.
Detalii
30
07 2018
350

Reforma fiscală: Comunicarea prin publicitate a SFS

În cazul în care înmânarea actului Serviciului Fiscal de Stat către persoanele fizice și juridice nu a fost posibilă, actul se va comunica prin publicitate şi nu prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform prevederilor actuale.

Modificarea în art 1291 din Codul Fiscal a fost operată prin pachetul de legi vizează reformă în domeniul fiscal, votat în lectură finală de Parlament.
Detalii