Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

01
10 2020
51

Voucherul, salvarea turismului intern?

Voucherul turistic este un document de plată sub formă de bonuri valorice eliberat angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern, pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii turistice/de călătorie, cazare, alimentare, de recuperare a capacității de muncă, agrement, excursii dacă se regăsesc într-un pachet de servicii turistice.
 
Noțiunea respectivă ar putea fi inclusă în Codul fiscal, Codul muncii, Legea nr.489/1999 cu privire la sistemul public de asigurări sociale și Legea nr.352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în RM. Proiectul de lege respectiv este înregistrat în Parlament, autor documentului fiind un grup de deputați care susțin că suplinirea legislației naționale cu prevederile respective ar oferi posibilitatea să supraviețuiască sectorului turismului autohton, drept cel mai afectat de consecințele pandemiei.

Detalii
30
09 2020
122

Impozitul pe venit din activitatea zilierilor poate fi inclus în costul voucher-ului

Beneficiarul de lucrări ar putea achiziționa forța de muncă necalificată în baza unui voucher procurat de la Inspectoratul de Stat al Muncii. În Parlament este înregistrat un proiect  de lege pentru modificarea Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
 
Astfel, se propune completarea Legii nr. 22/2018 cu prevederi ce vor reglementa munca bazată pe voucher. Beneficiarul de lucrări va putea procura un număr de vouchere egale cu numărul de persoane necesare executării activităților necalificate, ce va fi calculat după principiul om/zile pentru un sezon agricol. Dreptul de a opta pentru procurarea voucher-ului survine doar în cazul în care numărul de zilieri necesari depășește 50 de oameni pe parcursul perioadei.

Detalii
30
09 2020
113

Возмещение финансового ущерба в результате врачебной халатности

В парламенте зарегистрирован законопроект о медицинском малпраксисе, который направлен на регулирование правовых отношений, возникающих в результате врачебной халатности, а также оговаривает гражданскую ответственность медперсонала в таких случаях.
 
Автор инициативы предлагает внедрить систему обязательного страхования профессиональной гражданской ответственности медперсонала и поставщиков медицинских услуг, создать государственный Фонд финансового возмещения в случаях врачебной халатности, учредить специальную Комиссию для ее определения и внедрить механизм возмещения ущерба в случае смерти или травмы пациента, наступивших в результате врачебной ошибки или халатности.

Detalii
29
09 2020
351

Санкции за несоблюдение противоэпидемических мер могут быть снижены

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила поправки в Кодекс о правонарушениях, которые предусматривают значительное снижение штрафных санкций за несоблюдение мер по предупреждению, профилактике и борьбе с эпидемическими заболеваниями, а также мер по охране общественного здоровья. Также комиссия рекомендовала парламенту принять законопроект во втором чтении в ходе пленарного заседания.
 
В соответствии с документом, штрафы для физических лиц могут снизятся в несколько раз – с 22,5–25 тыс. леев до 2-5 тыс. леев, а для юридических – с ныне предусмотренных 50-75 тыс. леев до 10–35 тыс. леев.
Detalii
24
09 2020
326

Меры поддержки сельхозпроизводителей вводятся в действие

До 31 декабря 2020 г. вводится мораторий на плановые и внезапные налоговые проверки, осуществляемые на местах, в зданиях, местах осуществления деятельности или нахождения/хранения имущества сельскохозяйственных производителей, пострадавших от стихийных бедствий.
 
Это предусматривают поправки к Закону об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской деятельности № 60/2020 (Закон № 60/2020), опубликованные в «Официальном мониторе» и вступившие в силу в среду, 23 сентября (Закон № 176 от 11 сентября 2020 г. о внесении изменений в некоторые нормативные акты).

Detalii
22
09 2020
134

Наличие форс-мажорных обстоятельств подтвердит ТПП

В «Monitorul Oficial» опубликованы принятые парламентом поправки в Закон о Торгово-промышленной палате (ТПП). Согласно документу, ТПП будет выдавать заключение об обстоятельствах, которые препятствуют исполнению договорных обязательств между сторонами коммерческих договорных отношений, в которых по меньшей мере одна сторона является субъектом предпринимательской деятельности. Речь идет об обстоятельствах, наступивших вследствие природных явлений, нормативных/административных актов, действий или бездействия или других неподконтрольных должнику явлений и событий, которые могут быть признаны как оправданное препятствие для исполнения обязательств должником.

Detalii
21
09 2020
95

Facilități la importul unor troleibuze

Importul a 25 de troleibuze pentru reînnoirea parcului de transport public din mun. Chișinău va fi efectuat cu aplicarea facilităților fiscale și vamale.
 
Astfel, prin derogare de la prevederile Codului vamal, Codului fiscal, ale Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și ale Legii cu privire la tariful vamal, se permite, cu titlu de excepție, Î.M. „Regia Transport Electric Chișinău” introducerea în țară și plasarea sub regim vamal de import a 25 de troleibuze, clasificate la poziția tarifară 8702, cu scutire de plata drepturilor de import.

Detalii
18
09 2020
377

Au intrat în vigoare noii parametri bugetari

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 septembrie, au fost publicate decretele de promulgare ale legilor privind modificarea Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și a Legii fondurilor obligatorii de asistență medicală. Astfel, noii indicatori bugetari intră în vigoare.
 
Veniturile bugetului de stat se vor diminua cu 649,5 mil. lei sau cu 1,7% față de indicatorul aprobat și vor constitui 37,2 mld. lei, cheltuielile se vor reduce cu 1 856,7 mil. lei sau cu 3,4% și vor constitui 53,2 mld. lei. Modificările operate la bugetul de stat sunt efectuate în contextul ajustării indicatorilor bugetari, ținând cont de prognozele actualizate ale principalilor indicatori macroeconomici
Detalii
18
09 2020
163

Частичная компенсация потерь сельхозпроизводителей

Парламентская комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности заслушала отчет о реализации мер по компенсации потерь в сельском хозяйстве за 2020 г. Информацию представило Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в соответствии с которой правительство выделит финансирование для компенсации потерь, понесенных аграриями на общей площади 191,6 тыс. га, занятых зерновыми первой группы: озимой пшеницей – 151,6 тыс. га, ячменем – 23,5 тыс. га, рапсом – 11,6 тыс. га, 120,9 га гороха, пострадавших от градобития, а также за пересев культур на 4,9 тыс. га.

Detalii
16
09 2020
78

Ратифицированы соглашения с ЕС и БРСЕ

Парламент Молдовы ратифицировал соглашение с Евросоюзом о макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро, а также меморандум о взаимопонимании по этой помощи. Соглашение предусматривает предоставление нашей Молдове льготного кредита, который будет выделен двумя равными траншами в течение 12 месяцев (в 2020–2021 гг.). Выделение первого транша обусловлено только подписанием специального меморандума-соглашения, а для второго транша Молдова должна будет подтвердить прогресс в выполнении предусмотренных в нем положений: это шесть условий в таких областях как деловой климат, надлежащее управление, борьба с коррупцией и управление государственными финансами. О прогрессе в выполнении условий соглашения перед Еврокомиссией будет отчитываться Министерство финансов и Национальный банк Молдовы.

Detalii