Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

19
06 2018
74

Штрафы за использование незарегистрированного сырья

За приобретение винзаводами винограда у лиц, чьи виноградники не зарегистрированы в Виноградно-винодельческом регистре (ВВР), в Молдове введут крупные штрафы. Также будут предусмотрены штрафы за реализацию или приобретение винных изделий у незарегистри- рованных в установленном порядке винодельческих единиц.

На прошлой неделе парламент принял в первом чтении дополнения в Кодекс о правонарушениях.
Detalii
18
06 2018
129

Расширен список участников программы «Prima Casă»

На прошлой неделе парламент РМ одобрил расширение ипотечной госпрограммы «Prima Casă» («Первый дом») за счет новых категорий бенефициаров.

В частности, депутаты одобрили в первом чтении поправки в Закон о некоторых мерах по реализации госпрограммы «Prima Casă», которые содержат ряд мер по ее улучшению. Планируется, что бенефициарами программы смогут стать лица, на каждого члена семьи которых приходится менее 6 кв. м жилья.
Detalii
18
06 2018
84

Eliminarea acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar

Legea privind activitatea băncilor va fi completată cu un articol ce va stabili procedura de anulare, emitere și vânzare a cotelor de participare deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului.

Parlamentul a votat săptămâna trecută un proiect de lege ce vine cu modificări şi completări ale cadrului juridic actual de eliminare a acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar.
Detalii
18
06 2018
123

Concilierea părților contractelor colective de muncă

Concilierea părților conflictului colectiv de muncă și emiterea unei decizii în acest sens se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare. Săptămâna trecută Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege ce are drept scop perfecționarea prevederilor Codului Muncii ce țin de procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și stabilirea unui termen concret de soluționarea a acestuia.

Autorii au menționat că un asemenea proiect este necesar dat fiind faptul că în acest domeniu sunt frecvente practicile negative.
Detalii
15
06 2018
112

Surse suplimentare pentru FAOAM

Modificări laLegea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018 au fost adoptate în şedinţa de ieri, 14 iunie, a Parlamentului RM. Astfel, veniturile şi cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) vor fi majorate cu 74,3 mil. lei.

Această majorare a veniturilor FAOAM este posibilă datorită acumulării mijloacelor financiare suplimentare din primele de asigurare în formă de contribuţie procentuală din salariu şi alte recompense, din primele în sumă fixă, dar şi din alte venituri.
Detalii
14
06 2018
556

Citim în Monitorul Oficial din 15 iunie 2018

În Monitorul Oficial, de mâine, 15 iunie 2018, sunt publicate următoarele documente oficiale:

În Partea ILegi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

  • Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (nr. 736-VIII, 7 iunie 2018)
  • Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (nr. 78, 3 mai 2018).

Detalii
15
06 2018
366

Закон о содействии занятости населения. Принципиально новый подход

В рамках пленарного заседания парламента в четверг, 14 июня, депутаты утвердили во втором чтении Закон о содействии занятости населения. Применение его положений, как утверждают авторы, будет способствовать сокращению уровню безработицы, снизит ее социальные последствия, а также позволит адаптировать трудовые ресурсы к требованиям рынка труда.

На данном этапе эта сфера регулируется Законом о занятости населения и соцзащите лиц, находящихся в поиске работы, принятый в 2003 г., который, как утверждают эксперты, не содержит действенных инструментов в области занятости трудоспособного населения.
Detalii
14
06 2018
95

Conferința Globală privind Turismul Vinicol: Moldova în topul destinațiilor turistice mondiale

Parlamentul a votat ieri proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Turismului cu privire la organizarea celei de-a treia Conferințe Globale privind Turismul Vinicol.

Acordul a fost semnat la 20 aprilie curent și are drept scop stabilirea condițiilor necesare pentru organizarea Conferinței, ce se va desfășura în perioada 6-7 septembrie 2018.
Detalii
14
06 2018
214

Asigurarea socială a militarilor din BASS

Militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului penitenciar, ofițerii de protecție și colaboratorii organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție vor primi indemnizații din contul bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS).

Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care are drept scop aducerea în concordanță a cadrului normativ ce ține de prestațiile sociale cu prevederile Legii privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
Detalii
14
06 2018
1464

Парламентский контроль реформы ГНС: реформы проходят не зря

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам в рамках процедуры парламентского контроля заслушала отчет Государственной налоговой службы о реализации Закона №281/2016. Этим документом, который вступил в силу с 1 января 2017 г., предусмотрены меры по реорганизации налоговых органов и наделении ГНС новыми полномочиями.

Директор ГНС Сергей Пушкуца рассказал о том, как проходила подготовка и непосредственно реорганизация 35 государственных территориальных налоговых инспекций Молдовы и Главной государственной налоговой инспекции к объединению в единую госструктуру — Государственную Налоговую Службу.
Detalii