Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

13
01 2021
204

Азартные игры. Нарушение монополии государства

Уголовный кодекс РМ дополнен новой статьей, в соответствии с которой вводится ответственность за нарушение законодательства об организации и проведении азартных игр, составляющих государственную монополию.
 
Так, организация и осуществление на территории Республики Молдова деятельности в области азартных игр, составляющих государственную монополию, неавторизованными лицами, а равно любые действия по импорту, продвижению, поддержке, посредничеству, содействию или поощрению этой деятельности, включая предоставление платежных или электронных платежных услуг в соответствии с положениями Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 лицам,
Detalii
13
01 2021
451

Ответственность за нарушение правил внутренней торговли

C 25 января 2021 г. требование коммерсантом фактурирования/ повторного фактурирования услуг и/или взимании с поставщика платежей, не входящих в закупочную стоимость пищевых продуктов, за исключением случаев, допустимых Законом  № 231/2010  о внутренней торговле, а также нарушение коммерсантом и/или поставщиком запрета на возврат пищевых продуктов влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 УЕ на физических лиц и от 200 до 400 УЕ – на юридических лиц. В МО опубликованы изменения и дополнения в Кодекс о правонарушениях № 218/2008.

 


Detalii
11
01 2021
596

Vesela de unică folosință din plastic, interzisă

Începând cu 1 ianuarie 2021, a fost interzisă utilizarea/comercializarea farfuriilor, paharelor, altor accesorii ale serviciilor de masă și bețișoarelor de unică folosință fabricate din plastic, cu excepția celor biodegradabile. Totodată, de la 1 ianuarie curent a fost interzisă utilizarea și comercializarea pungilor din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, cu excepția celor care sunt utilizate ca ambalaj.
 
Astfel, prevederile alin.3 și 4 ale art. 201 din Legea 231/2010 cu privire la comerțul interior  au intrat în vigoare.
 

Detalii
31
12 2020
306

Produsele autohtone vor deține 50% din lungimea raftului

Comercianții de produse alimentare, cu excepția celor din unitățile de comerț ambulant, vor fi obligați să achiziționeze și să asigure expunerea pe raft a produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt (produse fabricate/procesate în Moldova) în proporție de cel puțin 50% din lungimea liniară a raftului comercial. În Monitorul Oficial din 25 decembrie curent este publicată Legea nr.225 din 4 decembrie 2020  pentru modificarea unor acte normative, inclusiv Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior.
 
Astfel, furnizorul va fi obligat să asigure livrarea produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt în cantitate deplină conform contractului încheiat. Lista acestor produse se aprobă de Guvern şi se actualizează anual.

Detalii
28
12 2020
510

Noi prevederi în Legea finanțelor publice locale: taxă specială, audit și măsuri restrictive

Legea nr. 257/2020 ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2021 publicată în Monitorul Oficial la 22 decembrie curent, conține și modificări la Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale. 
 
Astfel, aceasta este completată cu o nouă noțiune – taxă specială, care este o plată percepută doar de la persoanele fizice/persoanele juridice care utilizează sau beneficiază de serviciile publice locale create în interesul acestora, utilizată integral de către autoritățile reprezentative şi deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pentru acoperirea cheltuielilor de înființare a serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.

Detalii
28
12 2020
409

Беспошлинный лимит для международных посылок B2C не изменился

Опубликованный в «Monitorul Oficial» пакет мер налоговой политики на 2021 г. не предусматривает снижения необлагаемого лимита посылок категории «B2C» (business to consumer). Соответственно, в 2021 г. он сохранится на действующем уровне - 200 евро.
 
Напомним, Минфин предлагал снизить этот лимит с 200 до 100 евро, указывая на то, что высокий беспошлинный порог для международных почтовых отправлений способствует развитию нелояльной конкуренции по отношению к местным производителям и импортерам-резидентам, которые платят все налоги,
Detalii
23
12 2020
1550

Testarea salariaților la Covid19: prevederile legislației au intrat în vigoare

Se permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării prezenței virusului SARS-CoV-2, iar plățile efectuate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării prezenței virusului Covid19 sunt surse de venit neimpozabile pentru salariați.
 
Prevederile se conțin în Legea nr.224 din 4 decembrie 2020 publicată în MO de ieri, 22 decembrie curent, și au caracter retroactiv, fiin puse în aplicare din 1 ianuarie 2020. Astfel, sunt operate modificări în Codul fiscal, fiind completate art.20 (Sursele de venit neimpozabile) și 24 (Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător) din Cod.

Detalii
22
12 2020
977

Politica fiscală și vamală pentru anul 2021, publicată

Astăzi, 22 decembrie, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr.257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative. Prevederile acesteia țin de Politica fiscală și vamală pentru anul viitor și vin cu modificări la peste 40 de acte normative: Codul fiscal; cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal; cu privire la tariful vamal; cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri şi servicii provenite din tranzacțiile economice externe etc.
 
Pe parcursul următoarelor zile P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu detalii asupra modificărilor ce vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2021.
18
12 2020
1432

Ставки взносов ОГСС в 2021 г.

Плательщики, указанные в п. 1.6, 1.7 и 1.8 приложения 1 к Закону № 489/1999 о государственной системе социального страхования, в 2021 г. будут уплачивать взнос обязательного государственного социального страхования в годовой фиксированной сумме в размере 11331 леев, устанавливает принятый парламентом во втором чтении законопроект о бюджете государственного социального страхования на следующий год.
 
Также изменится сумма годового фиксированного сбора для плательщиков, указанных в пункте 1.61 приложения 1 (здесь имеются ввиду физические лица, осуществляющие деятельность в сфере юстиции – нотариусы, адвокаты, судебные исполнители и т.д.).
Detalii
18
12 2020
1400

Налоговая политика-2021. Особые случаи выписки налоговых накладных

С 1 января 2021 г. при поставке услуг, а также электроэнергии, тепла, природного газа, услуг фиксированной и мобильной телефонной связи, коммунальных услуг, нефтепродуктов поставщики, в случае использования е-фактуры, будут обязаны предоставлять ее в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поставки.
 
Это предусматривают дополнения к ст. 1171 Налогового кодекса (НК), которая регламентирует особые случаи выписки налоговых накладных. Напоминаем, законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Бюджетно-налоговая политика на 2021 г.) утвержден парламентом во втором чтении в среду, 16 декабря.

Detalii