Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

23
03 2018
547

Noi obligaţii de raportare pentru entităţile de audit şi întreprinderile care prestează servicii de contabilitate

În Monitorul Oficial nr. 58-66 din 23 februarie 2018 a fost publicată Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor nr. 308 din 22 decembrie 2017.

Conform art.4 alin.(1) lit.k) din Legea nr.308, entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate cad sub incidenţa acestei legi şi sunt entităţi raportoare.

Prin prevederile acestei legi au fost introduse mai multe obligații pentru entitățile de audit și cele care prestează servicii de contabilitate şi stabilesc obligația atât de identificare a clienților, cât și prezentare a informației organelor de drept sau suspendarea afacerilor cu clienții expusi riscurilor de spălare a banilor.
Detalii
23
03 2018
149

Специальная процедура экспроприации коснется 4,6 тыс. владельцев недвижимости

Законодательный орган Молдовы одобрил введение специальной процедуры экспроприации недвижимости, расположенной в зоне строительства газопровода Унгены-Кишинев.

Принятые депутатами в первом чтении поправки в Закон о провозглашении общественной полезности работ национального значения по строительству газопровода Унгены–Кишинев предусматривают, что, в отступление от положений Закона о разрешении выполнения строительных работ,
Detalii
23
03 2018
136

Неподкупность будет подтверждена свидетельством

Парламент одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий введение еще одного «фильтра неподкупности» для лиц, которые претендуют на государственные должности. Соответствующие изменения предусмотрены в Законе о неподкупности и ряде других законодательных актов.

Согласно документу, свидетельство о неподкупности будет выдавать Национальный орган по неподкупности по запросу руководителей публичных субъектов или физических лиц, выдвинутых на выборные государственные должности.
Detalii
19
03 2018
87

Экспроприация земель для строительства газопровода Унгены–Кишинев

Правительство Молдовы утвердило и направило на рассмотрение парламента изменения в Закон о провозглашении общественной полезности работ национального значения по строительству газопровода Унгены–Кишинев. Поправки предусматривают, главным образом, введение специальной процедуры экспроприации земель, через которые будет проходить газопровод, а также определяет источники компенсации ущерба.

Экспроприации подлежит недвижимое имущество, находящееся в собственности частных лиц и административно-территориальных единиц, которое находится в черте или за чертой почти 30 населенных пунктов
Detalii
19
03 2018
228

Se majorează unele alocații sociale

Mărimea alocaţiei sociale de stat pentru persoanele cu dizabilităţi din copilărie şi pentru copiii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani va fi majorată cu 20%. De aceste majorări vor beneficia peste 12 mii de copii cu dizabilități și peste 27 mii persoane cu dizabilități din copilărie. Creșterea va fi stabilită și recalculată de la 1 ianuarie 2018.

Parlamentul a aprobat în lectură finală un proiect de lege ce prevede majorarea cuantumului alocaţiilor sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
Detalii
15
03 2018
207

Уточнения по аудиту финансовых ситуаций государственных и муниципальных предприятий

В парламенте зарегистрирован проект о внесении изменений и дополнений в Закон о государственном и муниципальном предприятии № 246 от 23 ноября 2017 г. Поправки разработаны с целью уточнения норм, касающихся критериев для проведения обязательного ежегодного аудита финансовых ситуаций указанных предприятий.

По утверждению авторов, предложения призваны заполнить создавшийся законодательный вакуум, обусловленный предстоящим вступлением в силу с 1 января 2019 г. Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287 от 15 декабря 2017 г. Вопрос возник в связи с необходимостью проведения аудита финансовых ситуаций за 2017 г. для госпредприятий и за 2018 г. – для предприятий государственных и муниципальных.
Detalii
12
03 2018
219

Инициатива о дополнительной господдержке многодетных семей

Группа депутатов предлагает, чтобы семьям, воспитывающим и содержащим трех и более своих или усыновленных детей в возрасте от 3 до 18 лет, оказывалась финансовая поддержка государства независимо от социального статуса, вероисповедания, этнической принадлежности и материального положения. Это предусматривает проект закона о пособиях для многодетных семей, зарегистрированный в парламенте в качестве законодательной инициативы.

В соответствии с положениями проекта, размер ежемесячного пособия на каждого ребенка, предоставляемого семьям с тремя и более детьми, составит,
Detalii
07
03 2018
156

Facilități fiscale pentru farmaciile din mediul rural

În Parlament este înregistrat un proiect de lege, elaborat de un grup de deputați, prin care se propune ca farmaciile ce activează în mediul rural să fie scutite de plata unor taxe.

Potrivit autorilor, scopul proiectului este crearea condițiilor pentru asigurarea sustenabilității și susținerii dezvoltării farmaciilor în mediul rural, prin acordarea unor facilități sub formă de scutire de unele taxe locale.
Detalii
07
03 2018
366

Noua Lege cu privire la Serviciul Vamal

Modul de organizare, funcționare, statutul juridic, dar şi protecția socială și serviciul funcționarului public cu statut special sunt prevăzute în noua Lege cu privire la Serviciul Vamal, publicată în Monitorul Oficial din 2 martie 2018.

Conform prevederilor documentului, Serviciul Vamal este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor, care implementează politica vamală a statului prin aplicarea uniformă și imparțială a legislației în domeniul în scopul asigurării securității economice a statului. Activitatea Serviciului Vamal este un gen special de activitate în serviciul public şi este parte componentă a sistemului organelor de drept și al organelor securității statului.
Detalii
07
03 2018
1370

В Молдове может появиться еще одно социальное пособие?

В парламенте зарегистрирована законодательная инициатива группы депутатов, предусматривающая введение в Молдове еще одного социального пособия – «семейного капитала». В соответствии с проектом, данное пособие должно стать «поддержкой государства при рождении детей, призванной обеспечить их благосостояние, возможность воспитываться в естественной семейной среде, в атмосфере счастья, любви и понимания».

По предложению авторов, пособие, в случае принятия проекта, будет выплачиваться из государственного бюджета через Национальную кассу социального страхования и ее территориальные подразделения.
Detalii