Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

13
07 2020
18

В Молдове будет создана информационная система учета правонарушений

Автоматизированная информационная система учета правонарушений, дел о правонарушениях и лиц, их совершивших (далее – Система), будет представлять собой совокупность взаимосвязанных информационных ресурсов и технологий, программно-технических средств, методологий, предназначенная для хранения, обработки и использования данных в рамках Системы, а также единого учета правонарушений.
 
Это определение содержится в проекте закона об Автоматизированной информационной системе учета правонарушений, дел о правонарушениях и лиц, совершивших правонарушения, который был одобрен парламентом в первом чтении в конце прошлой недели.

Detalii
13
07 2020
28

Codul muncii: modificări votate în lectură finală

Se admite ca, în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă, să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere, cu acordul scris al părților. În acest caz, orele libere vor fi acordate în decurs de până la 30 de zile de la prestarea muncii suplimentare.
 
În ședința Legislativului din 9 iulie 2020 au fost operate modificări în circa 20 de articole din Codului muncii (CM), fiind votate în lectură finală trei proiecte de lege în acest sens.
 

Detalii
10
07 2020
147

Prevenirea și combaterea spălării banilor: acțiuni pentru următorii 5 ani

Entitățile raportoare vor efectua auditul intern anual în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Acțiunea este inclusă în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru anii 2020-2025. Proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia este propus spre consultări publice.
 
Planul conține circa 75 de acțiuni, ce urmează a fi implementate în limitele alocaţiilor bugetare aprobate, cât şi din asistenţa oferită de organizaţiile internaţionale.

Detalii
01
07 2020
100

„Moldelectrica”, eliberată de garantarea împrumutului

Î.S. „Moldelectrica” a fost scutită de obligația de  a garanta rambursarea împrumutului recreditat de Ministerul Finanțelor în vederea realizării unui proiect. În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 90 din 11 iunie 2020 privind eliberarea Î.S. „Moldelectrica” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului.
 
Astfel, prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat se permite, cu titlu de excepție, este prevăzută eliberarea Î.S. „Moldelectrica” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului recreditat de Ministerul Finanțelor în vederea realizării proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova şi România, Faza I”.

Detalii
30
06 2020
216

Legea achizițiilor sectoriale, publicată

În Monitorul Oficial din 26 iunie curent a fost publicată Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. 
Prevederile acesteia se aplică contractelor de achiziții sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri:
a) pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii, precum și pentru concursurile de soluții – 800 mii lei;
b) pentru contractele de achiziții de lucrări – 2 mil. lei;
c) pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice – 1 mil. lei.

Detalii
26
06 2020
914

Patenta de întreprinzător: noi genuri de activitate

Serviciile de ghidaj turistic (2.49), cele de cazare și masă prestate de proprietarii caselor rurale și de prezentare și instruire pe teme enogastronomice (prepararea și degustarea bucatelor și băuturilor locale tradiționale) (2.50), de confecționare a articolelor meșteșugărești de artă populară (artizanat), de prezentare a obiceiurilor și tradițiilor locale, pentru adulți și copii (individual și în grupe de până la 20 de persoane) (2.51) vor putea fi prestate în baza patentei de întreprinzător.
 
Astăzi, 26 iunie 2020, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr.91 pentru modificarea unor acte normative, prin care sunt operate modificări în cinci Legi, inclusiv în Legea nr. 93/1998  cu privire la patenta de întreprinzător.
Detalii
25
06 2020
146

Contribuabilii Fondului Viei și Vinului ar putea fi scutiți de achitarea contribuțiilor pentru anul curent

Contribuabilii ce achită contribuții obligatorii la Fondul Viei și Vinului ar putea fi scutiți de plata contribuțiilor obligatorii calculate din facturile fiscale eliberate în anul 2020, prin derogare de la art. 323 din Legea viei și vinului.  În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă  ce prevede modificarea Legii cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Legii viei și vinului.

Detalii
25
06 2020
238

Mijloace pentru oferirea garanțiilor în exercitarea atribuțiilor BNM vor fi compensate

În cazul în care instanța de judecată printr-o hotărâre sau act legal va constata  îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credință, a oricărui fapt legat de exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), care a cauzat prejudicii unor terți, cheltuielile ocazionate se compensează regulatorului de către persoana în privința căreia a fost adoptată această hotărâre, dacă cheltuielile au fost suportate de BNM.
 
În Parlament este înregistrat un proiect de lege  ce prevede modificarea art. 35 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei. 

Detalii
22
06 2020
158

Moldovenii care lucrează în Belarus vor avea dreptul la pensie

Cetățenii Republicii Moldova care activează legal pe teritoriul Republicii Belarus vor avea dreptul la pensie din această țară. Parlamentul  a ratificat Acordul  dintre  țările noastre privind securitatea socială, semnat la 23 octombrie 2019.

 

Documentul are ca scop asigurarea garanțiilor de securitate socială pentru lucrătorii migranți din Moldova care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă sau domiciliază pe teritoriul unuia sau ambelor state contractante.

Detalii
18
06 2020
199

Утверждены поправки в Закон о группах сельхозпроизводителей и их объединениях

В Молдове упростят требования к созданию и деятельности групп сельхозпроизводителей и их объединений и увеличат объем их финансовой поддержки со стороны государства. Это предусматривают поправки в Закон о группах сельхозпроизводителей и их объединениях, которые парламент принял во втором чтении. Одна из поправок исключает необходимость нотариального заверения учредительным документам групп производителей. Предложено также исключить ситуации, когда один и тот же сельхозпроизводитель может быть членом разных групп производителей.
 
Кроме того, дано точное и подробное определение понятию «стоимость реализованной продукции»: в расчет принимается лишь продукция, относящаяся к товару либо группе товаров, с которыми соотносится группа производителей.

Detalii