Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

18
12 2018
114

Cabinetele individuale ale medicilor de familie țin contabilitatea în partidă simplă

Persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în cabinetele individuale ale medicilor de familie vor ține contabilitatea în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare.

În Monitorul Oficial din 12 decembrie curent a fost publicată Legea nr.302 din 30 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, Legea contabilității și raportării financiare este completată cu un punct nou, conform căruia prevederile acesteia se aplică și cabinetelor individuale ale medicilor de familie.
Detalii
18
12 2018
61

Закон о госзакупках: значительное повышение стоимости договоров

В день публикации в МО вступили в силу изменения и дополнения в Закон № 131 о государственных закупках. Прежде всего, стоит отметить значительное повышение сумм по договорам, применяемым к государственным закупкам. Так, оценочная стоимость товаров и услуг (без налога на добавленную стоимость), закупка которых производится госструктурами, возросла с 80 тыс. до 200 тыс. Со 100 тыс. до 250 тыс. увеличена стоимость для договоров о государственных закупках работ.

Поправки касаются, например, случаев, когда закупающий орган намерен приобрести одноименные товары или услуги, но с разбивкой на лоты, закупка которых является предметом различных договоров, а оценочной стоимостью считается общая стоимость всех лотов.
Detalii
17
12 2018
118

Налоговые льготы на импорт транспортных средств спецназначения

В «Официальном мониторе» № 480-485 (6875-6880) от 14 декабря 2018 г. опубликованы очередные поправки к Налоговому кодексу (НК).

В частности, ч. (14) ст. 124, изложенная в новой редакции, устанавливает, что от акцизов освобождаются транспортные средства, независимо от срока эксплуатации, импортируемые и поставляемые для передвижения лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата в соответствии с положениями ч. (3) ст. 49 Закона о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями, классифицируемые по товарной позиции 8703 (с объемом двигателя до 2500 см3 включительно).
Detalii
15
12 2018
93

Mărfurile în interiorul ZEL vor circula fără depunerea declarației vamale

Circulația mărfurilor între teritoriile aceleiași zone libere va avea loc în baza documentelor de însoțire, fără depunerea declarației vamale, în conformitate cu procedura stabilită de către Serviciul Vamal. În Monitorul Oficial din 12 decembrie curent a fost publicată o lege ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv la Legea cu privire la zonele economice libere.

Astfel, art. 7 din lege, care stabilește regimul vamal, va fi completat cu prevederea indicată supra.
Detalii
15
12 2018
228

Termenul pentru declararea voluntară este extins

În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr.302 pentru modificarea unor acte legislative din 30 noiembrie 2018, prin care sunt extinse termenele de declarare voluntară ale subiecților stabiliți în Legea nr. 180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Amintim că Legea a fost pusă în aplicare din 17 august 2018, iar ulterior acest act legislativ a suferit modificări ce țin de mărimea cotelor taxei pentru declararea voluntară.

Astfel, cu o lună (de la 1 februarie 2019 la 1 martie 2019) este transferat termenul pentru:
prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat a notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, cu anexarea la originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e, la sfârșitul zilei de 10 decembrie 2018 (aici termenul a fos înlocuit cu 15 februarie 2019), a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
Detalii
15
12 2018
173

Модернизированный Гражданский кодекс вступит в силу с 1 марта 2019 г.

Закон о модернизации Гражданского кодекса Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 г. и внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, который принял парламент и промульгировал президент Молдовы, опубликован 14 декабря в «МО».

Эта версия кодекса направлена на приведение в соответствие национальной правовой инфраструктуры с международным законодательством в этой области относительно статуса лиц, собственности, обязательств, наследственного права и международного частного права.
Detalii
14
12 2018
203

Ужесточение мер для недобросовестных таксистов

С 12 января 2019 г. отсутствие таксометра в салоне автомобиля, который используется для оказания услуг по перевозке пассажиров в режиме такси, будет наказываться штрафными санкциями и изъятием номерных знаков. Соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях и Кодекс дорожного транспорта были опубликованы в «Monitorul Oficial» 12 декабря.

Действующие в настоящее время положения предусматривают наложение на водителя лишь штрафа за отсутствие таксометра. Уплатив его в течение 72 часов, можно воспользоваться скидкой в 50%. Кроме того, изъятые знаки возвращаются сразу после уплаты штрафа, а водителm предупреждается о необходимости установки таксометра.
Detalii
13
12 2018
107

Codul Vamal: precizarea originii mărfurilor

Dacă până la acordarea liberului de vamă există îndoieli justificate cu privire la autenticitatea dovezii de origine a mărfurilor sau cu privire la originea lor, organul vamal suspendă acordarea tratamentului tarifar preferențial și efectuează un control suplimentar prin inițierea unei cereri de asistență administrativă internațională. Punerea mărfurilor în liberă circulație se efectuează doar după constituirea unei garanții suficiente, potrivit procedurii stabilite de către Serviciul Vamal.

În Monitorul Oficial din 12 decembrie 2018 a fost publicată legea ce conține modificări la un șir de acte legislative, inclusiv în Codul Vamal.
Detalii
13
12 2018
968

Noi modificări la Codul fiscal

Donațiile făcute în scopuri filantropice și de sponsorizare nu se includ în donaţiile sub formă de mijloace băneşti, pentru care contribuabilul este recunoscut drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate.

În Monitorul Oficial de ieri, 12 decembrie 2018, a fost publicată Legea nr.302 ce conține modificări și completări la un șir de acte legislative, inclusiv la Codul fiscal.
Detalii
11
12 2018
81

Льготы для научно-технических парков и инновационных инкубаторов

Резиденты и администрация научно-технологических парков и/или инновационных инкубаторов смогут рассчитывать на целый перечень льгот. Это предусматривает новый Закон о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах, опубликованный в «МО» 7 декабря. Закон регулирует процесс создания и функционирования научно-технологических парков и инновационных инкубаторов (НТП/ИИ)и заменит аналогичный документ, действующий в настоящее время.

Согласно Закону, НТП/ИИ создаются по решению правительства на основании учредительных документов, поданных его учредителями в Национальное агентство по исследованиям и разработкам.
Detalii