Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

05
05 2021
218

Stimularea creditării producătorilor agricoli

Proiectele de subvenționare ce corespund măsurii de stimulare a creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile de intervenție financiară nebancare vor avea prioritate la recepționarea dosarelor. În Monitorul Oficial din 30 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 44 din 26 martie 2021 pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Potrivit noilor prevederi, proiectele de subvenționare ce se referă la măsura menționată supra vor face excepție de la principiul autorizării plăţilor în ordinea recepţionării dosarelor cu documentele solicitate, conform regulii „primul venit, primul servit”, prevăzut în art.32 din Legea nr.276/2016.


Detalii

04
05 2021
241

Continuitatea activității Curții de Conturi

Curtea de Conturi va avea dreptul de a sesiza organele de urmărire penală despre depistarea încălcărilor ale căror constatare și examinare țin de competența acestora, prin remiterea materialelor aferente auditului public extern. În Monitorul Oficial din 30 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 10 din 12 februarie 2021, prin care au fost operate modificări în unele acte normative, inclusiv  în Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.
 
Noile prevederi au ca scop completarea vidului legislativ în privința asigurării măsurilor și recomandărilor formulate de auditori și depășirii problemelor legate de responsabilizarea conducerii entităților audiate, precum și asigurarea continuității activității Curții de Conturi.


Detalii

30
04 2021
139

„Prima casă” la nivel regional. Revizuirea regimului fiscal

Compensaţia bănească acordată de la bugetul de stat persoanelor beneficiare ale Programului de stat „Prima casă” la nivel național constituie sursă de venit neimpozabilă, însă nu și în cazul programelor similare adoptate la nivel regional. Astfel, în Parlament este înregistrat un proiect de lege ce are ca scop îmbunătățirea mecanismului de implementare al Programului „Prima casă”, cadrul legal fiind îmbunătățit prin extindere asupra programelor adoptate în regiuni.
 
Mai exact, se propune modificarea art.20 alin.d5 din Codul fiscal,
Detalii
30
04 2021
102

Termenul de activitate a ZAL „Tvardița” ar putea fi extins

Termenul de activitate a Zonei Antreprenoriatului Liber „Tvardița” ar putea fi extins cu încă 20 de ani. Proiectul de lege ce prevede extinderea termenului de funcționare, precum și garantarea unor condiții clare de activitate a rezidenților ZAL, este inclus pe agenda Parlamentului.
 
Conform Legii nr.626/1995, ZAL ”Tvardița” a fost instituită pe un termen de 30 de ani, însă autorul proiectului propune ca acest termen să constituie 50 ani, fiind extins până în anul 2045.


Detalii

29
04 2021
215

Частную охранную деятельность на госпредприятиях могут запретить

В Молдове могут ограничить частную охранную деятельность на некоторых государственных объектах и в публичных учреждениях, в том числе автономных. Это предусматривает зарегистрированный в парламенте законопроект о внесении поправок в Закон о частной детективной и охранной деятельности.
 
В проекте предлагается запретить осуществление частной охранной деятельности на следующих объектах:
  • министерства и подведомственные им структуры;  
  • центральные административные органы, подведомственные правительству; 

  • Detalii
23
04 2021
1038

HoReCa: pe perioada stării de urgență TVA va constitui 6%

Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi, 23 aprilie, în două lecturi, un proiect de lege cu privire la impozitarea specială, pe perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică, a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificației activităților din economia Moldovei.
 
Astfel, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, pentru produsele alimentare sau băuturi, cu excepția celor alcoolice, preparate/nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să le permită consumul imediat, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I din CAEM, la serviciile de cazare (hotel, motel, vilă turistică, pensiune etc.) va fi aplicată reducerea cu 50% de la cota standard stabilită, până la 6%, a cotei TVA.


Detalii

26
04 2021
443

Compensațiile pentru tarifele la energia electrică, aprobate

Proiectul de lege ce prevede compensarea tarifelor la energia electrică utilizată de consumatorii gospodăriilor casnice a fost aprobat la 23 aprilie curent,  în lectura a doua. Proiectul a fost elaborat ca o măsură socială pentru populație în contextul instituirii stării de urgență în perioada 1 aprilie-30 mai 2021.
 
Astfel, va fi acordată o compensație în cuantum de 428 lei consumatorilor gospodăriilor casnice (persoane fizice) care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 2 luni (aprilie și mai),
Detalii
26
04 2021
595

Размер коммерческой скидки ограничен

В Молдове размер коммерческих скидок, предлагаемых поставщиком коммерсанту при продаже пищевых продуктов, не сможет превышать 10% продажной цены поставщика. Это предусматривают поправки в Закон о внутренней торговле, которые парламент принял во втором чтении с целью поддержки отечественных производителей агропродовольственной продукции. 
 
Согласно документу, более высокая скидка возможна только период мероприятий и действий по маркетингу и рекламе, требуемых поставщиком, однако их период будет ограничен и не сможет превышать 60 дней по каждому продукту в течение одного года.
Detalii
23
04 2021
215

Отсрочка при невозможности уплаты налогов и сдачи отчетности в связи с COVID-19

В Молдове срок подачи деклараций и отчетности, а также выплаты налогов и сборов может быть перенесен, если ответственные за это лица находятся на „больничном" в связи с лечением коронавируса. Соответствующие поправки в Закон об учреждении мер поддержки предпринимателей в случае невозможности расчета, отчетности и уплаты налогов (пошлин), сборов и иных обязательных выплат, который парламент принял вчера, 22 апреля, во втором чтении.
 
Согласно документу, крайний срок подачи деклараций и отчетов, а также срок погашения обязательств по уплате налогов (пошлин), сборов и других обязательных выплат может быть продлен, если руководитель предприятия или другое должностное лицо, которое в силу своих должностных обязанностей осуществляет расчет и/или погашает налоговые обязательства в установленном порядке и сроках,
Detalii
22
04 2021
164

Taxele pentru resursele naturale: 60% vor rămâne în bugetele comunelor

Proiectul de lege ce prevede stabilirea cotei a defalcării din taxele pentru resursele naturale în mărime de 60% pentru bugetele satelor/ comunelor și orașelor a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului de astăzi, 22 aprilie 2021. Respectiv, 40% din volumul acestor taxe în continuare vor fi acumulate în bugetele raionale.
 
Actualmente, potrivit Legii finanțelor publice locale și Codului fiscal, plătitorii achită taxele pentru resursele naturale în bugetul local de nivelul doi.
 


Detalii