20
07 2015
824

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele Hotărîrii ale Guvernului

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern a fost elaborat în scopul ajustării actelor normative ce reglementează plata drepturilor sociale cu prevederile Legii nr. 123 din 29.05.2015 privind modificarea şi completarea unor acte legislative. Astfel, persoana va putea să aleagă singură, prin cerere, instituţia care va efectua plata pensiei, alocaţiei sociale de stat, ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului, etc. Plata suportului financiar de stat lunar va fi efectuat de către prestatorul de servicii de plată care asigură plata pensiei/alocaţiei sociale. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. În cazul în care persoanele nu vor desemna prin cerere, instituţia care va asigura plata prestaţiilor menţionate, acestea vor fi efectuate de către instituţia care deja asigură plăţile respective, până la desemnarea, prin cerere de către persoană a altei instituţii de plată. De asemenea, se propune excluderea unor formulare din anexa nr. 4 şi anexa nr. 5 din Hotărîrea Guvernului cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii din considerentul că, începând cu 1 ianuarie 2010 indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului cu vârste între 3 şi 16 ani - în cazul persoanelor asigurate şi cu vârste între 1,5 ani şi 16 ani - în cazul persoanelor neasigurate, inclusiv pentru copilul aflat sub tutelă sau curatelă (în cazul elevilor şcolilor, gimnaziilor, liceelor - până la absolvirea instituţiei respective) nu se mai stabileşte (prevederea dată a fost exclusă). Implementarea prezentului proiect nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare.

Data limită pentru comentarii: 31.08.2015

Fişiere Proiectul Hotaririi de Guvern Nota Informativa Persoane responsabile Russu Carolina Tel. 022 26 93 19 Victoria Bodrug Tel. 022 26 93 38 Ursachi Cristina Tel 022 26 93 25.

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.