25
02 2015
1051

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015

Prezentul plan de acţiuni reprezintă instrumentul de politici al Guvernului care are ca scop implementarea pentru anul 2015 a Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 605 din 31.05.2007. Acţiunile Planului sînt stabilite şi structurate, ţinîndu se cont de obiectivele Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015 şi prevederile Legii nr.l02-XV privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Scopul principal al Planului de acţiuni este identificarea acţiunilor prioritare pe piaţa muncii, bazîndu-se pe analizele efectuate privind situaţia pe piaţa muncii şi propunerile parvenite de la autorităţile publice centrale cu competenţe în domeniu, resursele financiare şi umane disponibile, în vederea soluţionării problemelor pieţei muncii. Obiectivele de bază ale Planului de acţiuni sînt: creşterea ocupării forţei de muncă; protecţia socială a şomerilor; susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; creşterea competitivităţii şi mobilităţii forţei de muncă; creşterea nivelului salariilor pentru unele categorii de populaţie; gestionarea migraţiei forţei de muncă în vederea diminuării consecinţelor negative ale acesteia.

Data limită pentru comentarii: 17.03.2015

Fişiere Proiect 2015 Planul 2015 Rom Nota Informativa Persoane responsabile Punga Nina 022 26 93 92 nina.punga@mmpsf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.