07
04 2014
1440

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.285-XIV din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc: exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti; întreţinerea cazinourilor; stabilirea mizelor la competiţiile sportive; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, are drept scop ajustarea prevederilor normative la rigorile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizarea a activității de întreprinzător precum și a Foii de Parcurs privind acțiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri 2013-2014 (pct. 1.1.)aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 25 septembrie 2013. Astfel, detaliind evocăm că, prevederile art. 6 din Legea nr. 285/1999 dispune obligativitatea aprobării (act permisiv) de către Ministerul Finanțelor a regulilor de desfășurarea a jocurilor de noroc, or actul permisiv în cauză și procedura ca atare nu este reflectată în responsabilitatea Ministerului Finanțelor din Nomenclatorul Actelor Permisive, eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător (Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. În prezent, potrivit art. 6 alin. (1) şi alin. (2) al Legii nr.285/18.02.99 cu privire la jocurile de noroc „Jocurile de noroc se desfăşoară potrivit regulilor, aprobate de Ministerul Finanţelor” . Actualmente, solicitantul/titularul de licenţă elaborează Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc, cu anexarea regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc în 6 exemplare (potrivit solicitării Ministerului de Finanțe). Respectiv, Camera, prin scrisoare de însoţire, remite Ministerului spre aprobare Regulamentul prezentat, care în principiu este identic pentru fiecare solicitant/titular. În urma efectuării unei analize, pentru perioada anilor 2010-2013, referitor la aprobarea regulamentelor se constată că, în proporție de 80% din acestea sunt respinse (chiar şi de 3-4 ori) de către Ministerul Finanțelor, iar examinarea repetată durează de ordinul săptămînilor. În acest caz, solicitantul/titularul de licenţă, urmare corectării pe marginea obiecţiilor şi propunerilor înaintate de Ministerul Finanţelor, prezintă repetat Regulamentul necesar Camerei, pentru remiterea acestuia iarăși Ministerului, ceea ce contravine principiilor funcționării ghişeului unic. Efectuarea unei singure vizite pentru obţinerea actului permisiv de la o autoritate, se înscrie în cadrul principial impus de prevederile Legii nr.161 din 22.07.2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător. Totodată, începînd cu 06.11.2012, la Camera de Licenţiere funcţionează Serviciul “e-Licenţiere”, care prevede eliberarea licenţelor în regim online, creat în conformitate cu pct. 24 al Planului de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.44 din 26.01.2012. Circa 50% din actele anexate la declaraţia/cererea pentru licenţă se verifică în baza Ghişeului unic, implementat la Cameră în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1068/2008 cu privire la implementarea Ghişeului unic în cadrul Camerei de Licenţiere, Ministerul finanțelor fiind privat de posibilitatea implementării iniţiativei ce se referă la Ghișeul unic, pe motiv de imposibilitate legală, precum s-a expus și mai sus, actul permisiv în cauză și procedura ca atare nu este reflectată în responsabilitatea Ministerului Finanțelor din Nomenclatorul Actelor Permisive, eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător (Legea nr.160/2011). Astfel, apare evidentă necesitatea elaborării, în conformitate cu prevederile Legii nr.285/18.02.99 cu privire la jocurile de noroc, a Regulamentului–tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc: exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti; întreţinerea cazinourilor; stabilirea mizelor la competiţiile sportive; organizarea şi desfăşurarea loteriilor şi modificării Legii nr.285/1999, în sensul fluidizării proceselor de business și aplicării conforme a Legii nr.160/2011. Viceprim-ministru, ministru

Valeriu LAZĂR

Data limită pentru comentarii: 21.04.2014

Fişiere Legea Nota informativă Nota la proiect Proiect Proiectul legii Proiect regulament Aviz Persoane responsabile Liudmila Olihovschi, 022-250-635

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.