22
10 2014
1321

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea completărilor ce se operează în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”

În urma examinării mersului îndeplinirii prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 477 din 28.06.2011 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”, în februarie 2014 Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective a decis ca partenerii sociali să prezinte propuneri pentru îmbunătățirea și eficientizarea Planului menționat.

Propunerile înaintate de către partenerii sociali și autoritățile responsabile au fost examinate și acceptate de comisie în cadrul ședinței din 24 iunie 2014, cu recomandare către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a elabora în modul stabilit proiectul de hotărîre a Guvernului privind completarea Planului de acțiuni.

Astfel, Guvernul a aprobat modificările și completările ce se operează în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 477 din 28 iunie 2011 (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 110-112, art. 544).

Data limită pentru comentarii: 21.11.2014Fişiere

Nota informativă
Hotărîrea Guvernului

Persoane responsabile
Gheorghe Sircu
022 269 315
gh.sircu@mmpsf.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.