04
02 2014
2020

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale

Notă informativă

Scopul elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 29) al codului fiscal nr. 1163-X1I1 din 24 aprilie 1997 şi art. 28 lit. q2) al Legii 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, este implementarea unui mecanism eficient de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale sus-nominalizate. Necesitatea elaborării proiectului respectiv este generată de problemele privind modul de aplicare facilităţilor, care au apărut pe parcursul derulării perioadei de acţiune a reglementărilor privind scutirea de achitarea TVA şi taxa vamală a mijloacelor fixe destinate includerii în capitalul social (de la data intrării în vigoare pînă la 01 ianuarie 2013), precum şi, de aducerea în concordanţă a ultimelor modificări şi completări operate în art. 103 alin. (1) pct. 29) al codului fiscal nr. 1163-X111 din 24 aprilie 1997 şi art. 28 lit. q2) al Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Din considerentul, că Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 30.01.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 23) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 20 aprilie 1997 şi art. 28 lit. q) al Legii nr. 1380-XII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal este una depăşită, iar modificările propuse sunt numeroase şi esenţiale, am opinat oportună elaborarea unui Regulament în redacţie nouă. In noua redacţie, proiectul Regulamentului vine cu următoarele modificări de îmbunătăţire a mecanismului respectiv:
  • definirea noţiunilor: „active materiale pe termen lung, active materiale pe termen lung uzurabile valoarea de intrare, proprietatea pe care se calculează uzura", în vederea excluderii situaţiilor de incertitudine;
  • precizarea condiţiilor necesare a activelor materiale pe termen lung, pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale respective;
  • aducerea în concordanţă a prevederilor normative cu cele reliefate în cadrul legal în vigoare;
  • lichidarea constrîngerilor pentru agenţii economici de a beneficia de facilităţi fiscale şi vamale în cazul importului şi livrării pe teritoriul Republicii Moldova a activelor materiale destinate includerii în capitalul social al agentului economic.
Concomitent precizăm că, implementarea proiectului în cauză nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare din contul bugetului de stat. Astfel. în contextul celor expuse, considerăm necesară aprobarea prezentului proiect.

Viceprim-ministru, Valeriu LAZĂR ministru al economiei

Data limită pentru comentarii: 11.02.2014

Fişiere Hotărîrea Guvernului Persoane responsabile Denis Bejan Tel: 250 623 E-mail: denis.bejan@mec.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.