Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

17
08 2018
1556

Reforma fiscală: Modificări la aplicarea TVA

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178/2018, care intră în vigoare începând cu 01.10.2018 conține un aspect ce constă în stimularea mediului de afaceri prin creșterea competitivității agenților economici din sectorul HORECA (Hotel, Restaurant, Cafenea) pe plan regional şi internațional, excluderea unor bariere pentru agenții economici exportatori.

Aceste modificări vizează domeniul de aplicare a TVA.
Detalii
15
08 2018
296

Calcularea proratei în cazul livrărilor impozabile cu TVA și livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere

Firma X prestează servicii de transport local, adică efectuează livrările impozabile cu TVA la cota 20%. De asemenea, suntem intermediari în domeniul asigurărilor și beneficiem de un comision din partea companiei de asigurări, adică efectuăm livrări fără drept de deducere. Suntem obligați în aceste condiții să calculăm prorata?
Detalii
14
08 2018
326

Выписка налоговой накладной при заключении Договора простого товарищества

Предприятие «Х» – собственник холодильника для хранения фруктов, — заключило Договор простого товарищества с сельскохозяйственным предприятием, имеющим на балансе яблочный сад. В соответствии с условиями данного Договора, наше предприятие осуществляет хранение фруктов до момента продажи и осуществляет их сортировку при отпуске и, соответственно, имеет право на 30% от доходов от продажи. Товар, согласно условиям Договора о совместной деятельности, реализуются партнером. Ежемесячно сторонами составляется Протокол распределения доходов от продаж.
Detalii
13
08 2018
752

Aplicarea amenzii pentru neeliberarea în termen a facturilor fiscale

Prin Hotărârea nr. 20 din 04.07.2018, Curtea Constituțională s-a pronunțat în privința excepției de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 260 alin. (4) din Codul fiscal (CF).

Prin această hotărâre, Curtea a declarat neconstituțional textul „amendă în mărime de 3 600 lei pentru fiecare factură” din art. 260 alin. (4) din CF.
Detalii
10
08 2018
433

Возмещение НДС по услугам международного транспорта

Транспортная компания занимается международными перевозками. Иногда она получает оплату за оказанные услуги (осуществленные перевозки) непосредственно в кассе предприятия заказчика на территории Румынии и Украины. Берется во внимание данная оплата при возмещении НДС по услугам международного транспорта?
Detalii
09
08 2018
2804

Талоны на питание: учет и отчетность

В данной статье описаны правила ведения учета и отчетности по талонам на питание операторами, работодателями, а также торговыми предприятиями/предприятиями общественного питания.
Detalii
09
08 2018
225

TVA aferent tranzacțiilor internaționale. Diferențe de curs valutar

Aveți neclarități ce țin de corectitudinea calculului și declarării TVA la operațiunile de export/import? Vă intrebați care va fi cursul valutar de calcul pentru obligațiunile TVA la aceste operațiuni?

VIOSER TRAININGS AND EVENTS vă ajută în aceste situații, pentru a vă asigura că legislația fiscală este interpretată și aplicată corect.
Detalii
08
08 2018
97

Cтавкa НДС при поставках для переработки отходов от пластмассовых ящиков и стрейчпленки

Какой ставкой НДС облагается поставка для переработки предприятиям, находящимся на территории РМ, отходов — от пластмассовых ящиков и стрейчпленки?

В соответствии с положениями ч. (94) ст. 103 НК, освобождаются от НДС без права вычета отходы и остатки черных и цветных металлов, промышленные отходы, содержащие металлы или их сплавы, приобретенные на территории РМ лицензированными субъектами налогообложения и использованные непосредственно в их предпринимательской деятельности в РМ, а также отходы и остатки бумаги и картона, каучука, пластика, стекла (стеклобой), приобретенные на территории РМ субъектами налогообложения и использованные непосредственно в их предпринимательской деятельности в РМ.
Detalii