Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

12
05 2021
252

Расширен перечень получателей освобождения от НДС с правом вычета

Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова опубликовало Приказ №59 от 28 апреля текущего года, в соответствии с которым еще девять предприятий легкой промышленности, работающих на давальческом сырье, получили освобождение от НДС с правом вычета. 
Так, в приложение к Приказу № 66/2010 внесены изменения, которые предусматривают расширение Перечня экономических субъектов-предприятий легкой промышленности и видов услуг, оказываемых ими на территории Молдовы заявителям таможенного режима переработки на таможенной территории, которые получили освобождение от НДС с правом вычета.
Detalii
12
05 2021
267

TVA la livrarea bunurilor în străinătate în scopul promovării vânzărilor

Entitatea noastră intenționează să transmit unui partener din străinătate, în scop de promovare a vânzărilor, produse fabricate de întreprindere. Care va fi regimul TVA pentru o asemenea livrare?
 
Protrivit art. 95 ali. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova, este obiect impozabil. Totodată, alin. (2) lit. c) al aceluiași articol stabilește prevederi derogatorii de la prevederile citate. Astfel, livrarea de mărfuri și servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vânzărilor
Detalii
27
04 2021
668

Utilizarea e-facturii de către neplătitorii TVA

Sunt obligați agenții economici care nu sunt înregistrași în calitate de plătitori ai TVA și care nu efectuează livrări impozabile cu TVA să utilizeze, în temeiul art.117 alin.(12) din Codul fiscal, e-factura?
 
Conform art.117 alin.(12) din CF, începând cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
Detalii
23
04 2021
1038

HoReCa: pe perioada stării de urgență TVA va constitui 6%

Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi, 23 aprilie, în două lecturi, un proiect de lege cu privire la impozitarea specială, pe perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică, a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificației activităților din economia Moldovei.
 
Astfel, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, pentru produsele alimentare sau băuturi, cu excepția celor alcoolice, preparate/nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să le permită consumul imediat, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I din CAEM, la serviciile de cazare (hotel, motel, vilă turistică, pensiune etc.) va fi aplicată reducerea cu 50% de la cota standard stabilită, până la 6%, a cotei TVA.


Detalii

23
04 2021
250

Modificări în formularul Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA

În Monitorul Oficial din 23 aprilie a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 216 din 16 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.392/2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA.

În temeiul art.1323 alin.(10), precum şi art.112 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,


Detalii

20
04 2021
343

SFS anunță despre relansarea Programului de subvenționare a dobânzilor la credite și a Programului de rambursare a TVA

Serviciul Fiscal de Stat informează că au fost relansate Programul de subvenționare a dobânzilor la credite și a Programului de rambursare a TVA, în contextul executării Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale din Republica Moldova nr.2 din 8 aprilie 2021.

Astfel, beneficiari ai Programului de subvenţionare a dobânzilor pe perioada ianuarie-mai 2021 sunt întreprinderile care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:


Detalii

19
04 2021
1681

TVA FACT: reflectarea facturii fiscale, pentru care TVA se deduce în altă perioadă fiscală

Potrivit modificărilor operate prin Legea nr.257/2020 în art. 102 alin. (12) din Codul fiscal, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, în cazul în care factura fiscală pentru servicii, precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, produse petroliere, este eliberată de către furnizor până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil cumpărător (beneficiar) are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe serviciile, mărfurile menţionate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora.


Detalii

16
04 2021
1017

Modificări în formularul Declarației privind TVA

În Monitorul Oficial de astăzi, 16 aprilie, a fost publicat Ordinul SFS nr. 209 din 12 aprilie 2021 cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA.

În temeiul art.1323 alin.(10) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,


Detalii

16
04 2021
1142

Extinderea Programului de rambursare TVA și pentru alte entități decât producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale

Astăzi, 16 aprilie 2021, au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.59 din 14 aprilie 2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor, prin care a fost modificat Ordinul MF nr.76/2020, documentul fiind publicat în MO. Astfel, în urma aprobării Dispoziției nr.02/2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale din Republica Moldova, au fost operate modificări în parte ce ține Programul de rambursare a TVA .
Deci, prin Ordinul nr.59 din 14 aprilie 2021 a fost completat/modificat Ordinul nr.76/2020 al Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA
Detalii