Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

15
09 2017
149

BPN-2017: venituri în sumă de 24 909,2 mil. lei

În primele 6 luni ale anului 2017 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 24 909,2 mil. lei, dintre care 15 721,6 mil. lei la bugetul de stat, 8 994,1 mil. lei la bugetul asigurărilor sociale de stat, 3 047,1 mil. lei la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și 6 359,8 mil. lei la bugetele locale, potrivit Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2017. Actul a fost aprobat de Guvern, iar Hotărârea a fost publicată astăzi, 15 septembrie, în MO al RM.
Detalii
14
09 2017
549

Практический семинар по начислению, зачету и оплате НДС

Цели семинара

На семинаре вы ознакомитесь с:
• законодательной и документальной основой для расчета и зачета сумм НДС;
• практическим применением начисления, зачета и оплаты НДС;
• с конкретными примерами, которые будут содействовать улучшению вашей работы в этой области;
• отчетами, которые нужно представить: где, когда и как их заполнять.
Detalii
15
09 2017
11788

A fost semnat Ordinul privind aprobarea formularului Facturii fiscale

Ordinul privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală, precum și Instrucțiunea de completare a acesteia a a fost semnat de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.

Reamintim, că începând cu 28 octombrie curent,toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA, dar și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală".
Detalii
14
09 2017
178

1. (28.24.2) Care este termenul de achitare a TVA la buget de contribuabilul plătitor TVA, care a beneficiat de servicii de import pe teritoriul vamal al Republicii Moldova?

Data obligaţieiprivind achitarea la buget a sumei TVA aferente serviciilor importate, în conformitate cu art.109 alin. (1) din Codul fiscal, se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru servicii de import.
11
09 2017
666

Rezultatul controalelor fiscale pentru semestrul I al anului curent

În urma controlelor efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-iunie 2017, au fost suplimentar calculate impozite și stabilite sancţiuni fiscale.
Potrivit informaţiei cu referire la rezultatele controalelor fiscale, în primul semestrul al anului curent organul fiscal a efectuat controale planificate la fața locului prin metoda verificării totale la 411 unități. În 406 cazuri din cele 411 au fost depistate încălcări, ponderea cărora constituie 99% din totalul de controale efectuate.
Detalii
08
09 2017
430

Codul nomenclator în factura fiscală

Codul nomenclator al mărfii este obligatoriu de indicat in factura fiscal? Cum eliberăm marfa care am primit-o fără cod nomenclator?

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (2) din Codul fiscal, factura fiscală trebuie să includă următoarele informații:
Detalii