Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

23
03 2017
283

Încă un proiect internaţional va beneficia de facilități fiscale

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care a fost completată anexa nr. 1 a Hotărării nr.246 din 8 aprilie 2010 Cu privire la modul de aplicare a cotei zero la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova face parte.
Detalii
13
03 2017
523

Cota zero la TVA pentru proiectele de asistență tehnică și investițională

Hotărârea privind modificările ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 10 martie curent.
Detalii
09
03 2017
943

Об оформлении и отражении в отчете ТVА12 и в приложении TVALIVR поставок за наличный расчет в адрес физических лиц

Сельскохозяйственное предприятие, занимающееся выращиванием свиней, реализует живое поголовье за наличный расчет физическим лицам, не затребовавшим выписки налоговой накладной. Поступление денежных средств за данные поставки фиксируется с применением ККМ.
Detalii