Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

29
05 2017
237

1. (28.10.4) Avansul a fost primit pînă la înregistrarea intreprinderii în calitate de plătitor al TVA. Urmează intreprinderea să calculeze TVA pe livrarea ulterioară, dacă la momentul livrării compania era înregistrată în calitate de plătitor al TVA?

Conform art.95 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.
Detalii
24
05 2017
109

7. În conformitate cu informaţia din raportul financiar pentru perioada anului 2011, întreprinderea a constatat venit din activităţi operaţionale în sumă de 400 000 lei. Care este regimul de impozitare în perioada fiscală 2012?

întrebarea se regăsește la nr. 29.1.11.13:

În conformitate cu prevederile articolului 541 alineatul (3) din Codul fiscal, care a fost modificat prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012, agenţii economici menţionaţi la alin. (1) care, la situaţia din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100 000 la 600 000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de Capitolul 71 din Codul fiscal sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit din momentul în care sunt înregistraţi benevol în calitate deplătitor de T.V.A.
Detalii
24
05 2017
68

3. (29.1.11.13) În conformitate cu informația din raportul financiar pentru perioada anului 2011, întreprinderea a constatat venit din activități operaționale în sumă de 400 000 lei. Care este regimul de impozitare în perioada fiscală 2012?

În conformitate cu prevederile articolului 541 alineatul (3) din Codul fiscal, care a fost modificat prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012, agenţii economici menţionaţi la alin. (1) care, la situaţia din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100 000 la 600 000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de Capitolul 71 din Codul fiscal sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit din momentul în care sunt înregistraţi benevol în calitate de plătitor de T.V.A.
Detalii
18
05 2017
429

Guvernul nu susține aplicarea cotei TVA de 8% pentru unele mărfuri

Guvernul nu susține aplicarea cotei reduse TVA de 8% pentru mărfurile stipulate în art. 96, lit.b din Codul fiscal, cum ar fi pâinea şi produsele de panificaţie, producţia din zootehnie în formă naturală, unele tipuri de medicamente, precum și alte mărfuri, livrate de către persoanele fizice și juridice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, către persoanele juridice și fizice rezidente, care se află pe teritoriul țării noastre și care au relații cu sistemul fiscal.
Detalii
17
05 2017
107

Таможенная служба обеспечила поступление в госбюджет 6,77 млрд леев

Вчера Таможенная служба опубликовала отчет о деятельности за четыре месяца текущего года. Согласно представленным данным, обеспеченные этой структурой поступления в государственный бюджет возросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 20,3% и достигли 6,77 млрд леев.

В структуре доходов, по словам Генерального директора службы Виталия Врабие, самая большая доля принадлежит НДС – 65%. Доля акцизов составила 27%, а таможенных пошлин — 5%.
Detalii
15
05 2017
139

Schimb de experiență între SFS și delegația UE privind combaterea fraudelor

Angajați ai Serviciului Fiscal de Stat au participat la un atelier de lucru cu genericul ,,Combaterea fraudelor și a economiei tenebre”. Evenimentul s-a desfășurat pe durata a două zile (10-11 mai 2017) și a fost organizat de membrii delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în cooperare cu SFS. La întrunire au participat reprezentanți ai delegației Uniunii Europene și ai Ambasadei Republicii Lituania, șefi de direcție din cadrul SFS.
Detalii
11
05 2017
303

Noi întreprinderi din industria ușoară beneficiare de cota 0 a TVA

Lista întreprinderilor din industria uşoară şi a tipurilor de servicii prestate de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, se majorează cu 15 agenți economici, potrivit completărilor Ministerului Economiei din 28 aprilie 2017 în anexa la ordinul nr. 46 din 04.05. 2010.
Detalii
11
05 2017
175

Aplicarea TVA la prestarea serviciilor de reparaţii de catre rezidenţi în folosul nerezidenţilor

Intreprinderea X prestează servicii de reparație în garanție a tehnicii producatorilor străini, spre exemplu ”ARISTON”, pentru cumparatorii de tehnică — persoane fizice din RM. Cu compania ”ARISTON” lucrăm în baza contractului. Aceste servicii, prestate de către compania X rezidenților, se consideră ca servicii pentru export? Se impoziteaza cu TVA la cota 0? Factura Fiscala se va scrie cu TVA la cota 0?
Detalii