Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

26
07 2017
0

Доходы госбюджета в первом полугодии возросли на 22%

Поступления в государственный бюджет за первое полугодие выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 2,83 млрд леев (22%) и превысили на начало июля 15,721 млрд. леев (9,8 млн).

По данным Министерства финансов, рост объясняется увеличением поступлений основных доходов на 2,895 млрд леев (22,7%) – до 15,627 млрд, в то время как от проектов, финансируемых из внешних источников, поступления уменьшились почти наполовину – со 159,4 млн до 94,2 млн леев.
Detalii
26
07 2017
3

Temei nou de anulare a înregistrării ca contribuabil al TVA

Prin Legea nr. 104 din 09.06.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în MO din 07.07.2017, au fost operate modificări în Codul fiscal, Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Toate ţin de procedura de lichidare a contribuabililor care desfăşoară activitate de întreprinzător.

Detalii
25
07 2017
17

ANAF rambursează în iulie TVA în valoare de peste 934 mil. lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) din România rambursează, în luna iulie, TVA în valoare de 934,28 mil. lei.

În cadrul sumei sunt incluse toate deconturile de TVA soluționate prin decizii de rambursare înregistrate în baza de date până la 25 mai 2017, cu excepția deconturilor aferente operațiunilor de import, care au fost soluționate până la data selecției.
Detalii
25
07 2017
408

Noi modificări la Codul fiscal

Prin Legea nr. 123 din 07.07.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în MO nr. 252 din 19.07.2017, art. 410) din Codul fiscal a fost modificat şi completat cu prevederi care reglemetează prezentarea în dările de seamă fiscale a informaţiilor aferente calculelor primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
Detalii
24
07 2017
86

Privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală în activitatea caselor de amanet

Activitatea caselor de amanet (lombardurilor) este reglementată de Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcționare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin HG nr. 204 din 28 martie 1995.

Lombardurile sunt instituții creditare care oferă populației posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte.
Detalii
20
07 2017
598

Proiectului Politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018, pus în dezbateri la Ministerul finanţelor

Astăzi, 20 iulie, Ministerul finanţelor a convocat şedinţa de dezbateri publice a setului de acte ce ţin de perfecţionarea proiectul politicii fiscale şi vamale.

Scopul şedinţei de astăzi este analiza proiectului propus de Ministerul finanţelor şi ajustarea lui la realităţile existente, astfel ca să ajungem în Guvern şi Parlament cu un proiect de lege care ar reflecta necesităţile statutui, mediului de afaceri şi a societăţii pe ansamblu, a spus ministrul finanţelor, Octavian Armaşu, la deschiderea dezbaterilor.
Detalii
18
07 2017
103

Bilanţul activităţii Serviciului Vamal pentru semestrul I al anului 2017

Şedința de bilanț pentru primele șase luni de activitate, cu participarea tuturor responsabililor din cadrul Aparatului Central, birourilor și posturilor vamale, a avut loc la Serviciul Vamal. Raportorii au prezentat rezultatele înregistrate în perioada de referință, au expus eventualele vulnerabilități care ar putea afecta procesul de colectare integrală a drepturilor de import, urmând ca, ulterior, datele prezentate să fie verificate și contrapuse în cazul fiecărui post vamal în parte.
Detalii
18
07 2017
371

Facilități fiscale și vamale pentru proiecte de asistență tehnică și investițională în derulare

Modificările și completările operate de Executiv în anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010, au intrat în vigoare, fiind publicate în Monitorul Oficial din 14 iulie.

Hotărârea nominalizată se referă la modul de aplicare a cotei 0 a TVA la livrările de mărfuri și servicii, efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, la care Republica Moldova este parte.
Detalii
14
07 2017
166

Facilităţi pentru contribuabilii din Dubăsari

Prin derogare de la prevederile art. 90 din Codul fiscal, nu se va reține în prealabil, ca parte a impozitului pe venit în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul rezidentului zonei economice persoană fizică de la comercializarea mărfurilor produse de către acestea.

Prevederea dată se va aplica asupra persoanelor din localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari.
Detalii
13
07 2017
1056

Ресторанный бизнес и ритейл просят снизить ставки НДС

Центр политик и реформ (CPR Moldova), Альянс малых иностранных предприятий (FSEA), Национальная ассоциация ресторанов и мест развлечений (MĂR) и Патронатная ассоциация субъектов внутренней торговли (ProBiz) предлагают Министерству финансов изучить возможность снижения НДС на сельскохозяйственную продукцию и услуги предприятий общественного питания с 20% до 8%. Участники рынка предлагают, чтобы этот вопрос был рассмотрен при утверждении налоговой политики на 2018 год.
Detalii