Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

05
12 2019
135

Înregistrarea furnizorilor nerezidenți în scopul TVA

În cadrul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, în legislația fiscală națională sunt prevăzute norme noi de impozitare cu TVA a serviciilor electronice livrate persoanelor fizice rezidente de către companiile străine nerezidente ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizator-juridice în Republica Moldova.

În scopul impozitării cu TVA a serviciilor prestate persoanelor fizice, proiectul de lege prevede o modalitate specială de înregistrare a companiilor străine la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul serviciului electronic ,,e-Commerce-VAT”.În Codul fiscal va fi introducă o noțiune nouă referitoare la înregistrarea ca plătitor al TVA a companiilor nerezidente. Pentru înregistrare este necesar, utilizând serviciul electronic ,,e-Commerce-VAT”, plasat pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, să fie depusă cererea, cu anexarea copiei documentului din țara nerezidentului care confirmă înregistrarea și statutul juridic al acestuia. După înregistrare,prezentarea informației privind volumele impozabile cu TVA și impozitul datorat spre plată în bugetul Republicii Moldova, precum și schimbul de informații dintre autoritatea fiscală și contribuabil se va efectua în format electronic prin intermediul serviciului electronic ,,e-Commerce-VAT”.
Detalii
05
12 2019
170

Deducerea donațiilor în scopuri fiscale

Pe parcursul anului entitatea „Y” SRL a efectuat donații în scopuri filantropice unor case de copii. Obiectul donației îl constituie haine și rechizite procurate pe teritoriul țării cu prețul de 20 000 lei, TVA – 4000 lei. Urmează de stabilit dacă suma TVA aferentă obiectelor procurate se include sau nu în limita de 5% din venitul impozabil, permisă spre deducere în scopuri fiscale. Entitatea „Y” SRL estimează că venitul impozabil pentru perioada 2019 va constitui 450 000 lei.
Detalii
03
12 2019
79

Seminar Online - TVA

Vrei să ai o stabilitate fiscală, dar nu știi cum să o faci corect?
Ai programul prea încărcat și nu dispui de timp pentru a fi prezent fizic la un curs ce ar răspunde la toate întrebările tale?


Compania Vioser Trainings and Events organizează un curs de consultanță fiscală ONLINE. Știm cât de scump este timpul tău, iar următorul curs este creat special pentru tine!
Detalii
03
12 2019
256

Договор купли-продажи недвижимости признан недействительным по решению суда. Налоговые последствия для продавца

В октябре 2014 г. два предприятия заключили между собой договор купли-продажи (в рассрочку) животноводческого комплекса. На второй день после удостоверения сделки покупатель обратился в Кадастровый офис для регистрации права собственности на приобретенную недвижимость.

Кадастровый офис принял документы и зарегистрировал право собственности покупателя в Реестре недвижимости. Однако покупатель нарушил свои обязательства по оплате за недвижимость и между сторонами возник хозяйственный спор. Продавец обратился с иском в суд. В мае 2018 г. договор купли-продажи признан недействительным.
Detalii
02
12 2019
219

HoReCa. Придется подождать…

Премьер-министр РМ Ион Кику считает, что после завершения действующей программы с Международным валютным фондом, которая истекает в марте 2020 г., правительство Молдовы вправе просить пересмотра ставки НДС для сектора HoReCa.

Напоминаем, что ранее (1 октября 2018 г.) размер НДС для этой отрасли был снижен со стандартной ставки до 10%, что, по мнению действующего премьера, было очень хорошей мерой, направленной на развитие бизнеса, его вывода из «серой» зоны и на борьбу с уклонением от уплаты налогов.
Detalii
28
11 2019
586

Sumele TVA îndreptate spre deducere în sectorul agricol

Întreprinderea agricolă, în urma activității de producere, a acumulat TVA, ca urmare a diferenței dintre achiziții la cota standard de 20% și vânzări la cota redusă de 8%. Export, import nu există, ca și alte genuri de activitate. Nu producem produse de panificație și lactate. Există oare posibilitatea de restituire a sumei TVA? Sau posibilitatea de transfer la alte impozite?

Detalii
27
11 2019
173

Ordinul nr. 540 din 26.11.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

27
11 2019
283

2. (29.1.11.15) Se ia oare în considerație valoarea livrărilor la export, la aprecierea ponderii livrărilor scutite de TVA, în vederea stabilirii dreptului de alegere a regimului de aplicare a IVAO sau a regimului general de aplicare a impozitului pe venit?

În conformitate cu prevederile art.541 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vînzări, pot alege regimul de impozitare IVAO sau regimul de impozitare aplicat în modul general
Detalii
26
11 2019
889

Mecanismul aprecierii spre deducere a sumelor TVA la efectuarea livrărilor mixte (aplicarea proratei)

Conform prevederilor art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
Detalii