Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

10
12 2018
129

Seminarul „Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit, forma VEN12”

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea aspectelor practice, aplicabile Declarației VEN12 și domeniului fiscalității și contabilității.

Obiectivele seminarului se axează pe:
Înțelegerea în detaliu a informațiilor solicitate și a modului de completare a formularelor
• Structura noilor date și impactul în sistemele informatice utilizate, modul de verificare și completare a acestora
• Interacțiunea cu specialişti din domeniul fiscal-contabil, schimbul de experiență cu aceștia în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri.

Detalii
10
12 2018
98

Налоговый режим импорта субподрядчиком товаров, используемых подрядчиком для строительных работ в рамках проекта техпомощи

Какой налоговый режим НДС применяется при импорте товаров субподрядчиком, поставляющихся в дальнейшем подрядчику для осуществления строительных работ, в рамках проекта технической помощи?
Detalii
10
12 2018
205

Порядок выписки и заполнения налоговой накладной в случае предоставления услуг на основе договора поручения

Согласно договору поручения, поверенный (резидент РМ) организует участие доверителя (резидента РМ) в международной выставке за рубежом. Доверитель перечисляет на расчетный счет поверенного всю сумму за участие в выставке, включая вознаграждение (комиссионные). Каков порядок выписки и заполнения налоговой накладной поручителем и на какую сумму, в случае предоставления услуг, связанных с организацией участия экономических субъектов РМ в международных выставках, ярмарках, конкурсах за рубежом, на основе договора поручения?
Detalii
07
12 2018
2343

Care contribuabili vor fi obligați să utilizeze în exclusivitate factura fiscală electronică

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat criteriile de selectare a agenților economici care, find înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în Lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării.

Direcția generală conformare va asigura identificarea subiecților pasibili a fi incluși în Lista indicate, iar propunerea va fi înaintată conducerii SFS, care, după adoptarea deciziei respective, aprobă Lista prin ordin. Aceasta va fi publicată pe portalul SFS, la compartimentul ”Contribuabili”, categoria ”Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”.
Detalii
04
12 2018
288

TVA la importul pieselor de schimb pentru echipamentul în termen de garanție

Compania a importat o piesă de schimb pentru a o instala la un echipament livrat scutit de TVA cu drept de deducere, care se află în termen garanție. Are dreptul compania să deducă TVA la import pentru piesa de schimb? Care este modalitatea de facturare a acestei piese de schimb, dacă cumpărătorul a achitat echipamentul care include și garanția de 2 ani?

Detalii
03
12 2018
1127

Avizul de însoțire a mărfurilor și factura fiscală

În ședința Parlamentului din 30 noiembrie curent deputații au votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede permisiunea de utilizare de către agenții economici a avizului de transportare a mărfurilor.

Potrivit noilor prevederi, în cazul în care, la livrarea mărfurilor, furnizorul emite avizul de însoțire pe perioada transportării acestora, eliberarea facturii fiscale se va efectua până la sfârșitul perioadei fiscale.
Detalii
29
11 2018
523

Зачет НДС в случае утери налоговой накладной

Имеет ли право покупатель на зачет НДС и подтверждение затрат в предпринимательских целях в случае утери первого экземпляра налоговой накладной, на основании копии, если поставщик зарегистрировал второй экземпляр в ГЭРНН?

Detalii