Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

22
01 2020
97

Правительство стремится улучшить ситуацию в животноводческой отрасли

В Молдове улучшат налоговое администрирование и будут приняты другие меры для повышения конкурентоспособности сферы отечественного животноводства, заявил премьер-министр Ион Кику в ходе проведенного заседания для рассмотрения проблем животноводческого сектора. В заседании приняли участие министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, госсекретари этих ведомств и минфина, представители специализированных ассоциаций и отечественные производители.

Ион Кику предложил обсудить проблемы животноводческого сектора, о которых было заявлено на встрече с бизнес-средой, организованной правительством в декабре 2019 г.
Detalii
21
01 2020
183

Ordinul nr. 23 din 17.01.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

21
01 2020
251

4. (28.26.1) Cine este subiect al impunerii cu TVA în cazul procurărilor de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate?

Conform art.94 lit.e) din Codul fiscal, subiecții impozabili sunt persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.
21
01 2020
148

3. (28.26.2) Care este obiectul impozabil cu TVA la efectuarea procurărilor de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate ?

Conform art. 95 alin.(1) lit. e), obiectul impozabil cu TVA la efectuarea procurărilor de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate constituie procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.
21
01 2020
183

2. (28.26.3) Care este modalitatea de calculare a taxei pe valoarea adăugată de către subiectul impozabil la procurarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate?

Conform art. 101 alin. (4¹) din Codul fiscal, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit.e) calculează TVA pentru procurările indicate la art.95 alin.(1) lit.e) prin aplicarea cotei corespunzătoare a impozitului, stabilită pentru proprietatea procurată, la valoarea procurării ei.
17
01 2020
1541

Обратное налогообложение в декларации по НДС

Государственная налоговая служба Приказом №01 от 3 января текущего года внесла изменения в Приказ ГГНИ №1164 от 25 октября 2012 г. об утверждении бланка декларации по НДС и порядка заполнения декларации по НДС.

Поправки инициированы в связи с дополнением ч (1) ст. 95 Налогового кодекса подп. f ) и e). В частности, в категорию субъектов обложения налогом на добавленную стоимость включено приобретение собственности субъектов налогообложения, находящихся в процессе несостоятельности в соответствии с положениями Закона о несостоятельности № 149/2012, а также приобретение заложенного имущества, имущества, обремененного ипотекой, имущества, на которое наложен арест. Кроме того, бланк декларации изменен с учетом введения с 2020 г. принципов обратного налогообложения.
Detalii
17
01 2020
298

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О применении НДС при приобретении
имущества предприятий, находящихся
в процессе несостоятельностиВ связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Законом №171 от 19 декабря 2019 г., в силе с 1 января 2020, Государственная налоговая служба доводит до сведения следующее.

Согласно лит. е) ст. 94 Налогового кодекса, юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и приобретающие на территории Республики Молдова имущество предприятий, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, находящихся в процессе несостоятельности в соответствии с положениями Закона о несостоятельности № 149/2012, являются субъектами налогообложения НДС.
Detalii
16
01 2020
716

SFS: unele prevederi noi de aplicare a TVA

Serviciul Fiscal de Stat vine cu un anunț ce ține de aplicarea TVA la procurările de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate. Ținând cont de modificările operate în art.94 lit.e) din Codul fiscal, persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, sunt subiecți impozabili cu TVA, indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA.
Detalii
15
01 2020
236

«E-Commerce-VAT». Consultarea proiectului

Începând cu 1 aprilie 2020, livrarea serviciilor prin intermediul rețelelor electronice efectuată de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova în adresa persoanelor fizice rezidente ale RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător va fi impozitată cu TVA.

Această prevedere a completat art. 95 din Codul fiscal (Obiecte impozabile), Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative fiind publicată în MO din 27 decembrie 2019.
Detalii