Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

27
01 2021
80

Regimul TVA pentru agenții economici care plasează mărfurile sub regimul vamal de perfecţionare activă

În cadrul realizării unui contract de prelucrare sub regimul vamal de perfecţionare activă, entitatea A a atras, pentru realizarea în termen a comenzii plasate de partenerul internațional, întreprinderea B, rezident al RM, întocmind un contractat de prestări servicii, acesteia fiindu-i transmise o parte din materia primă plasată sub regimul vamal indicat. Care este regimul TVA pentru fiecare entitate antrenată în acest proces?
 

Detalii
28
01 2021
18

Înregistrarea ONG-ului ca plătitor TVA

Potrivit art.112 alin. (1) și (4) din Codul Fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51 exceptând instituţiile de învăţământ publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 mil. lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din CF. 
 

Detalii
26
01 2021
670

TVA pentru mărfurile ce urmează a fi distruse

Urmează a se impozita cu TVA mărfurile cu termenul de valabilitate expirat (inclusiv din cauza sistării activității pe perioada pandemiei) care urmează a fi distruse?
 
Potrivit art.95 alin.(1) din Codul fiscal (CF), obiecte impozabile cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, aceasta reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în RM.
 

Detalii
23
01 2021
198

Seminar: Contabilitatea și raportarea TVA

Ai dori să fiți informat/ă în permanență cu privire la ultimele modificări fiscal-contabile privind Taxa pe Valoare Adăugată, însă timpul sau distanța nu îți permit să ajungeți la seminare de specialitate?

Nu trebuie te deplasezi nicăieri! PROACTIVE aduce seminarul practic privind TVA direct pe ecranul calculatorului tău!

Acest seminar este unul interactiv, de prezentare și interpretare în detaliu a tuturor noutăților legislative recente din domeniul TVA, dar și alte subiecte interesante și de actualitate din sfera TVA.


Detalii

21
01 2021
350

Regimul TVA al vinului prin prisma art.96 lit.b)

Urmează a fi aplicate prevederile art.96 lit.b) din Codul fiscal, conform căruia se stabilește cota redusă TVA, în mărime de 12%, la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a CAEM, pentru vin?
 

Detalii
20
01 2021
560

Returul de marfă după înregistrarea/anularea statutului de subiect al impunerii cu TVA

În procesul de comercializare a mărfurilor, în special ținând cont de tendințele moderne de încheiere a contractelor complexe, începând cu producătorii mărfurilor și finisând cu consumatorii, la fiecare subiect implicat poate apărea necesitatea de a returna bunurile achiziționate sau de a accepta returnarea bunurilor comercializate anterior.

 

Izvorul apariției dreptului de retur al mărfurilor poate fi: 
legal – prevăzut de actele normative în vigoare (remedierea, rezoluțiunea sau în unele cazuri revocarea) și este provocat de obicei prin calitatea necorespunzătoare, rebut total sau parțial, neconformități sau vicii ascunse etc.; sau

Detalii
19
01 2021
344

Particularitățile politicii fiscale pentru anul 2021, prezentate contribuabililor din cadrul DGAF Sud

Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat la data de 15 ianuarie 2021 primul seminar de instruire privind particularitățile politicii fiscale pentru anul 2021 și modificările operate la Codul fiscal. La eveniment au participat peste 80 de contribuabili care sunt deserviți la Direcția Generală Administrare Fiscală Sud (r-nele Basarabeasca, Cimișlia, Comrat, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Vulcănești, Cahul, Cantemir, Leova).
 
Contribuabilii au fost familiarizați cu modificările operate în legislația fiscală la compartimentele: impozitul pe venit, TVA și accize, taxe locale.
 

Detalii
18
01 2021
490

Aplicarea TVA la procurările proprietății gajate, ipotecate sau sechestrate

În urma modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, din 1 ianuarie 2021 este pus în aplicare un nou regim fiscal privind TVA la procurările de proprietate gajată, proprietate ipotecată și proprietate sechestrată (în continuare – Proprietate).  Astfel, potrivit art.94 lit.f) din CF, persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfășoară activitate profesională conform legislației, ce procură pe teritoriul Republicii Moldova Proprietatea de la întreprinderile înregistrate în calitate de plătitori de TVA sunt subiecți impozabili cu TVA.
 

Detalii
12
01 2021
463

Restituirea supraplăților la impozite în anul 2020

În trimestrul IV al anului 2020 a fost acceptată spre restituire supraplata impozitului pe venit persoanelor fizice (cetățeni) în sumă de 59,6 mil. lei, potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat. Suma este mai mare cu 4,5 mil. lei comparativ cu aceiași perioadă din anul 2019, când indicatorul a constituit 55,1 mil. lei.
 
Totodată, pentru anul 2020 suma totală aprobată spre restituire a constituit 114,5 mil. lei, în trimestrul I din anul precedent fiind acceptate spre restituire 4,4 mil. lei, în trimestrul II – 6,4 mil. lei, iar în trimestrul III – 44,1 mil. lei.
 

Detalii