Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

20
06 2018
243

О представлении отчетов в электронной форме

В текущем месяце среднесписочная численность работников ООО «U», которое не является плательщиком НДС, превысила 10 единиц. Является ли обязательным, с этого момента, представление субъектом отчетов только в электронной форме?
Detalii
20
06 2018
66

Seminar practic despre calculul, deducerea și achitarea T.V.A.

La seminarul, organizat de Proactive vei învăța:

  • Legislația și baza documentară de calculare și deducerea sumei TVA;
  • Aplicații practice și de calculare, deducerea și achitarea sumei TVA;
  • Exemple concrete și tehnici care îți vor ușura munca în acest domeniu;
  • Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acesteia
.
Detalii
19
06 2018
351

Декларация НДС при осуществлении поставок с правом и без права вычета

Должен ли налогоплательщик, осуществляющий поставки, облагаемые НДС на общих основаниях и поставки, освобожденные от НДС с правом вычета (ст. 104 лит. с1) НК), декларировать их, предоставляя две декларации или все-таки одну?

В соответствии с положениями п. 6 Порядка заполнения декларации по НДС, утвержденного приказом Главной государственной налоговой инспекции №1164 от 25.10.2012 г., поставки, по которым в соответствии с законодательством предусмотрено освобождение от уплаты в бюджет НДС
Detalii
19
06 2018
109

Prorata în cazul reorganizării întreprinderii

Firma Z a fost constituită în urma reorganizării prin dezmembrare (divizare) a persoanei juridice întreprinderea X SRL, în 2017. La bilanțul entității, conform Actului de transmitere a activelor și pasivelor din 2017, a fost înregistrat un autovehicul, care ulterior (2018) a fost vândut, respectându-se prevederile art. 103 al. (24) din CF.

Entitatea nu a efectuat procurări aferente întreținerii autovehiculului respectiv sau a deservirii acestuia, cheltuielile pentru perfectarea actelor de însoțire fiind suportate de către cumpărător. Apare în aceste circumstanţe necesitatea aplicării proratei în anul 2018?

Detalii
18
06 2018
143

Dreptul Beneficiarului de a emite scrisori pe blanchetă, în baza HG nr. 246 din 8 aprilie 2010

Firma X (Beneficiar) implementează proiecte finanțate din granturile, împrumuturile și creditele acordate de către Instituțiile Internaționale de Finanțare (BEI, BERD, CE, BM) care sunt incluse în Lista împrumuturilor și granturilor din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, scutite de TVA cu drept de deducere.
Detalii
14
06 2018
442

Refuzul de primire a facturii fiscale

Firma X oferă în arendă un local. Pe motiv că plata de arenda şi pentru serviciile comunale nu o fost integral achitata lunar, factura fiscală a fost elibarată pentru câteva luni consecutive. Este greşit? Firma Y refuză să primească factura fiscală din diferite motive neintemeiate. Care este procedura în acest caz?
Detalii
14
06 2018
277

Completarea Declaraţiei TVA la efectuarea importului de servicii

În luna aprilie a fost efectuat şi achitat import de servicii. În declarația TVA aceasta sumă trebuie reflectata ân boxa 7 si 14, TVA calculat — înn boxa 8, 15 şi boxa 20, dacă totalul sumei TVA pentru această lună este reflectată in boxa 21 ( spre deducere)? Este greşit, dacă această suma de import de servicii a fost reflectată doar în boxele 14 si 15, rezultatul lunii fiind în boxa 21 (TVA spre deducere în luna ulterioară)?
Detalii