17
09 2015
1364

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului Legii privind Serviciul Fiscal de Stat"

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului Legii privind Serviciul Fiscal de Stat". Obiectivul principal al prezentului proiect de lege este majorarea nivelului de conformare fiscală prin eficientizarea administrării fiscale. În linii mari proiectul prevede asigurarea obiectivului menţionat prin (i) revizuirea statutului juridic al Serviciului Fiscal de Stat şi (ii) prin abilitarea acestui organ cu atribuţii de urmărire penală a evaziunilor fiscale. Astfel, prin proiectul de lege organică și cu norme speciale în primul rînd s-a propus de revizuit statutul juridic al IFPS şi inspectoratelor fiscale teritoriale şi crearea unui organ unitar de administrare fiscală - Serviciul Fiscal de Stat cu statut de persoană juridică.

Data limită pentru comentarii: 15.10.2015

Fişiere Proiectul Legii Fişiere suplimentare Nota explicativa Persoane responsabile Belous Victoria tel.022 82 34 35 email: victoria.belous@fisc.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.