26
03 2015
1352

Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (cu privire la utilizarea ștampilei de către întreprinderi) și Nota Informativă

În vederea realizării Planului de acțiuni pentru anii 2013-2015 pentru implementarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013- 2020, aprobat prin hotărârea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013 (pct.64), precum și eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri, Ministerul Justiției a elaborat un proiect de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, care vizează modificarea cerinței obligatorii privind ștampila firmei în cerință opțională, la toate etapele activității agentului economic. Proiectul are drept scop eliminarea obligativității utilizării ștampilei și transformarea acesteia într-o condiție opțională. În acest context, proiectul prevede expres dreptul opțional al agenților economici de a utiliza/aplica sau nu ștampila în activitatea sa, cu înștiințarea Camerei Înregistrării de Stat despre acest fapt. Totodată, se consideră rezonabil ca ștampila să rămână obligatorie doar pentru cazurile în care legea prevede expres 2 obligativitatea aplicării ștampilei.

Data limită pentru comentarii: 30.03.2015

Fişiere Proiect final Fişiere suplimentare Anexe Persoane responsabile Duca Vladislav Tel: 20-14-69

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.