Catalogul instituţiilor

Ministerul Justiției

— reprezintă autoritatea de stat în domeniul justiției, organ executiv responsabil de elaborarea și implementarea politicii naționale și reglementarea juridică în domeniul de activitate stabilit

www.justice.gov.md

08
12 2020
326

Hotărârile instanței de insolvabilitate ar putea fi atacate cu apel

Hotărârile instanței de insolvabilitate vor putea fi atacate cu apel în termen de 15 zile de la data pronunțării dispozitivului, cu excepțiile prevăzute de Legea insolvabilității nr. 149/2012 (Legea nr. 149/2012).   Termenul de apel, precum și apelul declarat nu va suspenda executarea hotărârilor instanței de insolvabilitate. Proiectul privind modificarea Legii nr. 149/2012 este elaborat și înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Justiției. Autorii afirmă că, proiectul dat urmărește înlăturarea vidului legislativ ce ține de modalitatea contestării hotărârilor instanței de insolvabilitate.
 
Pentru înlăturarea deficiențelor existente, proiectul prevede ajustarea căii de atac care poate fi exercitată împotriva hotărârilor instanței de insolvabilitate
Detalii
07
12 2020
240

Sporirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale

Proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției prevede introducerea modificărilor în Codului penal, Codului de procedură penală și Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Legea nr.48/2017) și implementarea măsurilor care vor spori capacitățile instituționale ale ARBI. Autorii susțin că revizuirea normelor existente va contribui semnificativ la eficientizarea exercitării atribuțiilor Agenției.
 
Proiectul înaintat pentru consultări publice a fost elaborat în conformitate cu recomandările expuse în Raportul privind evaluarea RM în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
Detalii
15
04 2020
724

Noi rigori pentru informarea consumatorului de produse alimentare

Încălcarea cerințelor privind producerea, depozitarea, plasarea pe piață, comercializarea produselor alimentare și informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare se va sancționa mai dur. Prevederile sun incluse în proiectul modificărilor și completărilor la Codul contravențional (CC) elaborate de Ministerul Justiției.

Autorii propun o nouă redacție a art. 269 din CC, conform căreia încălcarea cerințelor de siguranță a produselor alimentare prin producerea, plasarea pe piață și comercializarea produselor ce nu corespund rigorilor impuse pot deveni pasibile de sancționare cu amendă de la 100 la 150 UC aplicată persoanei fizice și de la 400 la 500 UC pentru persoanele juridice.
Detalii
30
07 2019
546

Минюст утвердил Положение об организации и проведении аукционов нотариусом

В «Официальном мониторе» от 26 июля 2019 г. Министерство юстиции опубликовало Положение об организации и проведении аукционов нотариусом. Документ устанавливает порядок организации и проведения аукционов по продаже движимого и недвижимого имущества нотариусом, условия участия в торгах, оплаты стоимости приобретенного имущества, объявления победителя.

Положения утвержденного нормативного акта предусматривают, что организация и проведение аукционов осуществляется при следующих условиях: заключения договора с заявителем; предварительной публикации сообщения о торгах; обеспечения свободного доступа к аукционной документации и равных прав для всех участников, кроме лиц, лишенных этого права; предложения максимальной цены. Торги по реализации движимого и недвижимого имущества осуществляются на основании заключенного между заявителем и нотариусом договора об оказании услуг.
Detalii
28
06 2019
1206

Învestirea de către notar cu formulă executorie a actului neautentificat notarial

La solicitarea părţilor, concomitent cu autentificarea sa, actul notarial, care constată o creanţă certă şi lichidă, poate fi învestit cu formulă executorie. Menţiunea respectivă se înscrie în girul de autentificare. Totodată, Legea privind procedura notarială nr. 246 din 15.11.2018 reglementează procedura de învestire cu formulă executorie de către notar și a actelor neautentificate notarial.

Astfel pentru învestirea cu formulă executorie a actului neautentificat notarial, creditorul depune o cerere în care indică:
Detalii
08
08 2018
2929

După 15 ani de aplicare – Codul civil se modernizează

La 19 iulie 2018 Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul de lege privind modernizarea Codului civil (CC, Cod) și modificarea și completarea unor acte legislative. După promulgare și publicare oficială, legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 20191.
Detalii
08
08 2018
1152

Реестр залогов движимого имущества обновили

В Молдове стала доступна обновленная версия электронного Реестра залогов движимого имущества, разработанная специалистами Агентства по правовым информационным ресурсам при министерстве юстиции.

В базе данных отражены движимые активы, находящиеся в залоге. В обновленном варианте документа, пользователям станет доступна более подробная информация.
Detalii
27
03 2018
916

Avizul favorabil nu mai este necesar la obținerea invitației pentru străini

În contextul adoptării de către Parlament a Legii ce prevede facilitarea accesului străinilor sosiți în Republica Moldova în scopul dezvoltării afacerii, au fost operate mai multe modificări ce țin de optimizarea mecanismului de acordare a permisului de ședere.

Astfel, dacă până la intrarea legii în vigoare era necesar ca Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă să emită un aviz favorabil pentru străinii care intenționează să desfășoare activități de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, acum nu mai este nevoie de acest aviz.
Detalii